En svensk undersøkelse viser at dårlig blodsukkerkontroll hos de med diabetes type 2 gir økt risiko for å få demens. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Kan høyt blodsukker føre til demens?

Svensk studie viser at dårlig blodsukkerkontroll hos de med diabetes type 2 gir økt risiko for å få demens. – For tidlig å si, sier norsk forsker.

Diabetes

Diabetes type 1, også kalt insulinavhengig diabetes, oppstår i alle aldersgrupper, men er mest vanlig hos barn, ungdom og unge voksne

Diabetes type 2 rammer for det meste personer over 40 år. Mange har også diabetes type 2 uten selv å vite om det.

Rundt 375.000 personer i Norge har diabetes, blant disse er det flest som har diabetes type 2 

HbA1c

Blodprøven HbA1c viser hvor mye sukker det er i blodet i løpet av de 6 til 12 siste ukene. Dette gjøres ved at man sjekker hvor mye av hemoglobinet i blodet som har bundet sukker til seg.

HbA1c oppgis i prosent, fra 5 til 12 prosent. En frisk person har HbA1c på rundt 6 prosent, en person med velregulert diabetes type 2 rundt 7 prosent.

Kilde: Diabetesforbundet 

Demens

Demens skyldes sykdom i hjernen. De vanligste symptomene er sviktende hukommelse og problemer med språket.

I dag har over 70 000 mennesker i Norge demens.

Det er flere ulike sykdommer og skader i hjernen som kan føre til demens. Alzheimers sykdom er den vanligste typen.

Kilde: Nasjonalforeningen.no

Tidligere forskning, blant annet gjort ved Universitetet i Oslo, har vist at de som har diabetes type 2 har økt risiko for å få demens. Lignende sammenhenger er ikke funnet mellom demens og diabetes type 1, som krever bruk av insulin.

Nå har forskere ved Gøteborgs universitet undersøkt sammenhengen mellom blodsukkernivået hos personer med diabetes type 2 og risikoen for å få demens. Dette er blitt gjort ved hjelp av blodprøven som kalles HbA1c, som viser blodsukkernivået over lengre tid.

Studien viste at pasientene som hadde høyt blodsukker over tid (HbA1c over 10, 5 prosent eller høyere) hadde 50 prosent større risiko for å få demens enn de som hadde lavere HbA1c-verdi (6,5 prosent eller lavere).

– Våre resultater viser at bedre blodsukkerkontroll for pasienter med diabetes type 2 kan bidra til å forebygge demens, sier Aidin Rawshani, forsker ved Sahlgrenska akademin til expertsvar.se.

– Ikke overraskende

Undersøkelsen tok for seg i alt 350 000 personer med diabetes type 2, fra 2004 til pasientene avgikk med døden, fikk en demensdiagnose eller til studien ble avsluttet i 2012. Ingen av deltagerne i undersøkelsen hadde en kjent demensdiagnose fra før av. I løpet av studiens fem første år ble rundt 11 000 personer (3,2 prosent) lagt inn på sykehus med en demensdiagnose.

Tor Rosness, lege og forsker ved Universitetet i Oslo, er ikke overrasket over funnene.

– I denne studien har de sett på hvor mange som blir innlagt på sykehus med demens og dårlig regulert blodsukkernivå. Sammenhengen mellom påvist diabetes type 2 og økt risiko for demens er imidlertid godt kjent fra før. Derfor er ikke de svenske resultatene, så oppsiktsvekkende, sier legen.

Forsker på sammenhengen

Rosness er i dag del av en forskningsgruppe som selv undersøker sammenhengen mellom blodsukkernivå og utviklingen av demens.

– Langtidsmålinger av blodsukkeret er viktig for å forstå mer av sammenhengen, som undersøkt i den svenske studien (HbA1c) men vel så interessant er det å vite mer om hvordan blodsukkernivået påvirker risikoen for demens over tid, også hos de uten kjent diabetes, sier Rosness.

Forskningsgruppen kommer snart med en artikkel som oppsummerer resultatene av deres arbeid:

– Det er for tidlig å si at man kan forebygge demens ved bedre blodsukkerkontroll, slik de svenske forskerne hevder, sier han.

Powered by Labrador CMS