Moderne mennesker behandler hverandre langt bedre enn forfedrene deres noen gang har gjort, sier forskere.
Moderne mennesker behandler hverandre langt bedre enn forfedrene deres noen gang har gjort, sier forskere.

Det er en illusjon at folks moral har blitt verre, ifølge studie

Folk har ment det var bedre før i år etter år.

«Folk nå til dags...» 

Det er vanlig å tenke at samtiden er preget av moralsk forfall og at folk var ærligere, snillere og skikkeligere før i tiden. 

Det viser en ny studie som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature

Det er slett ikke et nytt fenomen. Folk har vært omtrent like misfornøyde med retningen samfunnets moral går i 70 år, og sannsynligvis mye lenger enn det. 

Studien åpner med et sitat fra historikeren Livy som klaget over moralsk kollaps blant sine romerske medborgere for 2000 år siden. 

Stemmer det? 

Forskerne ville undersøke om det kan stemme at folk gradvis har blitt mindre moralske over tid. Eller er det bare en illusjon? 

De begynte med å samle inn historiske undersøkelser fra USA som handlet om folks syn på moral før og nå. 

De fant 117 spørreundersøkelser gjort mellom 1949 og 2019 med til sammen over 200.000 deltakere. 

Spørsmålene handlet om moralske verdier i samfunnet, og om folk mente de var på vei til å bli bedre eller dårligere. Eller hvorvidt det hadde skjedd en endring i ærlighet og etisk oppførsel de siste tiårene. 

Like pessimistiske før

På 84 prosent av spørsmålene var det et flertall som mente at samtidens moral var nedadgående. 

Det var ikke forskjell på når spørsmålet ble stilt. Det var ikke en gradvis forverring av inntrykket over tid. Amerikanere rapporterte om omtrent samme grad av moralsk forfall gjennom hele perioden.  

Hvis spørsmålene omhandlet mer spesifikke temaer, var det imidlertid flere som mente det hadde vært fremgang. Da for eksempel om som hvorvidt afroamerikanere eller personer med funksjonsnedsettelser behandles bedre enn før. 

Forskerne gjorde samme type oppsummering basert på spørreundersøkelser gjort utenfor USA. De fant lignende spørsmål som var besvart i 59 land av over 350.000 deltakere mellom 1996 og 2007. 

Resultatet var omtrent det samme som i den amerikanske undersøkelsen.

Nytt eksperiment ga samme svar

I en serie med nye undersøkelser ba forskerne noen hundre amerikanere om å vurdere hvor snille, ærlige, hyggelige og gode folk var i 2020, 2010, 2000 og flere andre årstall.  

Deltakerne vurderte generelt at folk var mindre snille, ærlige, og så videre i 2020 enn i andre årstall. 

De så altså samme trend som i oppsummeringen av eldre data. 

Behandler hverandre bedre i dag

Ser man på umoralsk oppførsel i historien, som slaveri eller drap, er det imidlertid gode holdepunkter for at samfunnets moral har blitt bedre, mener forskerne. 

– I gjennomsnitt behandler moderne mennesker hverandre langt bedre enn forfedrene deres noen gang har gjort – noe som ikke er hva man ville forvente hvis ærlighet, vennlighet og godhet hadde avtatt jevnt og trutt, år etter år, i årtusener, skriver forskerne i studien. 

De gjorde derfor en undersøkelse til som skulle gi svar på om folk faktisk oppfører seg dårligere enn før. 

Spurte om opplevelser i samtiden 

I den første oppsummerende undersøkelsen fra USA og andre deler av verden, ble deltakerne bedt om å mentalt sammenligne samtid med fortid. 

Nå så forskerne på historiske undersøkelser der folk skulle vurdere sin egen og andre moral og oppførsel, kun i samtiden. 

Folk ble for eksempel spurt om det stemmer at andre for det meste prøver å være hjelpsomme, eller om de for det meste bare tenker på seg selv.

Et annet eksempel var: «Har du i løpet av de siste tolv månedene latt en fremmed gå foran deg i kø». 

De samme undersøkelsene var gjort minst to ganger med minst ti år i mellom. Slik kunne forskerne se om noe faktisk hadde endret seg. 

Forskerne så på relevante spørsmål som til sammen var besvart av cirka 4,5 millioner amerikanere fra 1965 og frem til i dag. 

Stabilt 

I denne studien viste resultatene at folks rapportering om moral holdt seg stabil over tid. 

Det var ikke slik at folk i senere tid rapportere om verre oppførsel fra folk rundt seg, enn det folk gjorde for 50 år siden for eksempel. 

Forskerne gjorde samme type undersøkelse fra andre land enn USA og fikk samme resultat. 

– De subjektive målene vi analyserte er selvfølgelig ikke definitive, men de antyder sterkt at den utbredte oppfatningen av moralsk forfall er en illusjon, skriver forskerne i studien. 

Fokus på det negative

Hvorfor tror folk at moralen i samfunnet er nedadgående, når folk egentlig ikke oppfører seg dårligere enn før? 

Forskerne foreslår at det kan ha å gjøre med at folk har en tendens til å oppsøke negativ informasjon om andre i samfunnet, og at mediene gjerne skriver om det. I tillegg husker vi gjerne bedre det som var bra i fortiden, ifølge forskerne. 

– Si at du ble dumpet på skoleballet, sier Adam M. Mastroianni, forsker ved Columbia University i en pressemelding. 

– Det var nok en ganske forferdelig opplevelse på den tiden. Men ser man tilbake, så synes du kanskje det er morsomt. Hvis du hadde et flott skoleball, er nok minnet fortsatt ganske bra. Både det dårlige og det gode blekner, men det dårlige blekner raskere, sier Mastroianni. 

Han har gjort studien sammen med Daniel T. Gilbert ved Harvard University. 

– Et falskt problem

Melissa Wheeler, som forsker på etikk ved Swinburne University of Technology i Australia, sier til Nature at dataene er robuste. 

Hun påpeker at studien inneholder data fra millioner av respondenter over flere tiår, samt nye eksperimenter for å bekrefte funnene. 

– Utfordringen vil være å få folk til å akseptere at de har denne illusjonen, som er så fremtredende og utbredt, sier Wheeler. 

I studien siterer forskerne en undersøkelse fra 2015. 76 prosent av amerikanere sa seg enig i at det å adressere landets moralske sammenbrudd, bør være en høy prioritet for deres regjering. 

Forskerne bak studien mener at dette ikke bør være et politisk fokus. 

– Samfunnet står ovenfor mange ekte problemer i dag, sier Mastroianni. 

– Heldigvis er moralsk sammenbrudd et falskt problem, og vi trenger ikke å bruke noe ressurser på det. 

Referanse: 

Adam M. Mastroianni & Daniel T. Gilbert: «The illusion of moral decline», Nature, 7. juni 2023. 

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS