Ny metaanalyse av tilgjengelig forskning legger kontroversene om antidepressiva død, mener professor. (Illustrasjonsfoto: Tanya Joy, Shutterstock/NTB scanpix)

Mener ny studie fjerner tvil: Antidepressiva bedre enn placebo

Alle de 21 medikamentene mot depresjon hadde større effekt enn placebo i ny forskningsgjennomgang.

Mellom seks og tolv prosent av den norske befolkningen lider av depresjon, ifølge Folkehelseinstituttet. Samtaleterapi og legemidler er de viktigste behandlingsformene.

Jevnlig dukker diskusjonen opp: Har pillene i det hele tatt noen effekt?

I fjor gikk danske forskere ut med påstander om at en viss type antidepressive medisiner ikke hadde større effekt på depresjoner enn narremedisin (placebo).

Metodene til danskene fikk senere gjennomgå, blant annet fra den norske psykiateren Ulrik Fredrik Malt.

Nå konkluderer en ny stor gjennomgang av forskningen på feltet med at antidepressiva virker bedre mot depresjon enn placebo.

– Effektivt verktøy

Litt over 500 enkeltstudier som inkluderte mer enn 100 000 pasienter til sammen, slapp gjennom nåløyet da Oxford-professor Andrea Cipriani og kollegaene hans luket bort mulige feilkilder i forskningsarkivet. 21 mye brukte medikamenter var med i finalefeltet.

Alle studiene oppfylte den såkalte gullstandarden – de var randomisert og dobbeltblindet. Det første sørger for at utvalget er tilfeldig, det andre innebærer at verken deltakere eller forskere vet hvem som får virkelig medisin og hvem som får placebo, de uvirksomme lurepillene.

«Alle antidepressivene var mer effektive enn placebo hos voksne med depresjon», skriver forskerne i tidsskriftet The Lancet.

Ifølge The Guardian beklager Cipriani seg over diskusjonen om antidepressiva som han mener har blitt ideologisk og at mange leger og pasienter tviler på virkningen.

– Antidepressiva er et effektivt verktøy mot depresjon, sier Cipriani til avisen.

Legger striden død

I seks år har forskerne holdt på med den nå foreliggende gjennomgangen. Den blir ønsket velkommen av andre forskere.

– Denne metaanalysen legger endelig kontroversene om antidepressiva død, sier professor Carmine Pariante ved King’s College London til Reuters.

Han har ikke selv vært med i denne forskergruppen. Det har heller ikke James Warner ved Imperial College London

– Depresjon fører hvert år til at utallige tusen lider, og denne studien bygger opp under eksisterende bevis for at effektive behandlinger er tilgjengelige, sier Warner til Reuters.

Tre på topp

I en kommentarartikkel i The Lancet skriver Sagar Parikh og Sidney Kennedy ved universitetene i henholdsvis Toronto, Canada og Michigan, USA at det er særlig tre medisiner som skiller seg ut i positiv retning.

Agomelatin, escitalopram og vortioksetin kommer aller best ut, skriver de og mener at leger og helsepersonell bør vurdere disse tre som førstevalg. De minst effektive – fluvoksamin, reboksetin, og trazodon – kan i utgangspunktet unngås, skriver Parikh og Kennedy.

Men selv de tre sistnevnte kom altså bedre ut enn placebo-pillene.

Til The Guardian sier hovedforfatter Andrea Cipriani at dataene fra undersøkelsene ikke kan slå fast hvilket medikament som virker best for den enkelte deprimerte.

 

Referanser:

Andrea Cipriani mfl: Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet, februar 2018, doi: 10.1016/S0140-6736(17)32802-7.

Parikh og Kennedy: More data, more answers: picking the optimal antidepressant. The Lancet, februar 2018, doi: 10.1016/S0140-6736(18)30421-5.

Powered by Labrador CMS