(Foto: (Illustrasjon: www.colourbox.no))

Sosiale medier endrer maktforhold

Sosiale medier endrer maktrelasjoner i offentligheten gjennom demokratisering og etablering av et nytt digitalt hierarki, mener forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Konsekvenser av sosiale medier berører flere sider ved samfunnet.

Forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Bernard Enjolras, mener at maktforholdene i offentligheten blir endret som følge av digitale medier.

– Det har skjedd en demokratisering av informasjonsproduksjonen, flere deltar. Kommunikasjon gjennom massemedier er sentralisert og krever store investeringer, mens internett gjør det mulig for millioner av individer å produsere informasjon, sier Enjolras.

En liten verden

Sosiale medier kobler individer gjennom digitale nettverk. «Small world-effekten» er resultatet av en nettverksstruktur hvor personer er lenket til grupper med venner, som igjen er lenket til andre.

Når individer er koblet gjennom et nettverk kan de påvirke hverandres atferd og beslutninger.

Bernard Enjolras. (Foto: ISF)

– Informasjonskaskader er en slik sosial prosess. Én individuell holdning kan få et kollektivt utfall ved hjelp av nettverk. Mange sosiale fenomener, som mote eller spredning av nye teknologier, foregår på denne måten, sier Enjolras.

Han påpeker at sosiale medier er godt egnet for informasjonskaskader fordi brukere lett kan observere hva deres venner formidler og spre informasjon videre i sine nettverk.      

«The rich get richer»

Enjolras mener et nytt digitalt hierarki er under utvikling.

– Internetts spesifikke nettverksstruktur gjør at de websidene som allerede er synlige er de som har størst sjanse for å synes enda mer. Populære websider har mange hyperlinker som peker mot dem og disse vil øke i antall.

– På denne måten dannes et hierarki hvor få nettverk er synlige mens de fleste forblir anonyme. Dette kjennetegnes som «Rich get richer-effekten», sier han.

I Norge finnes det et klart hierarkisk system på internett.

– Tradisjonelle medier som Aftenposten.no og Nrk.no har høyeste ranking. Deretter kommer de politiske partiene, og tredje størst er de sosiale mediene Facebook, Twitter og Bloggpost.

– Det er altså de tradisjonelle mediene som troner øverst i nettverkshierarkiet, men de sosiale mediene blir viktigere og viktigere, sier Enjolras.

Han legger til at det er et samspill mellom sosiale og tradisjonelle medier når det gjelder politisk kommunikasjon.

– De organisasjonene og individer som er mest synlige i digitale nettverk utgjør de nye elitene og har stor innflytelse på sosiale medier.

Powered by Labrador CMS