En kvinne sitter alene nede i venstre hjørne av bildet. Bak henne er det 16 rader med sitteplasser dekket av snø.
Tre av fire land kan få redusert befolkningen innen 2050 som følge av fallende fødselsrate. Det kommer til å gi massive sosiale endringer, ifølge studie.

Tre av fire land kan få færre innbyggere innen 2050

Babyboom i u-land og babymangel i rike land vil føre til massive sosiale endringer dette århundret, advarer forskere i en studie i tidsskriftet The Lancet.

Tre av fire land kan få redusert befolkningen innen 2050 som følge av fallende fødselsrate. Innen 2100 ligger over 97 prosent av verdens land, 198 av 204 land, an til å få en fertilitetsrate som er lavere enn det som trengs for å opprettholde befolkningsstørrelsen over tid, fremgår det videre av studien.

Analysen viser at annethvert barn i verden vil bli født i afrikanske land sør for Sahara innen 2100.

Vest-Europa ligger på sin side an til en fertilitetsrate på 1,44 i 2050. Denne kommer til å falle ytterligere, til 1,37, i 2100, ifølge studien.

Prevensjon og utdanning

Mer enn tre firedeler av verdens fødsler kommer til å skje i lav- og mellominntektsland innen utgangen av århundret, viser analysen.

– Mange av landene med minst tilgang på ressurser kommer til å måtte slite med hvordan de skal støtte den yngste, raskest voksende befolkningen på planeten, i noen av de mest politisk og økonomisk ustabile og spente stedene på jorden og med dårlig helsevesen.

Det sier den norske legen, forskeren og seniorforfatteren i studien, Stein Emil Vollset, ved Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), som er del av University of Washington i Seattle.

Mens fallende fødselsrate i høyinntektsland kan gi flere muligheter for utdanning og arbeid for kvinner, peker forskerne på at trenden sender signaler om et umiddelbart behov for bedre tilgang til moderne prevensjonsmidler og utdanning for kvinner i andre regioner.

– Alvorlige utfordringer

– Denne fremtidige trenden i fødselsrate og fødsler kommer til å omforme verdensøkonomien og den internasjonale maktbalansen fullstendig, og det kommer til å bli nødvendig med reorganisering av samfunnsstrukturene, sier studiens medforfatter Natalia V. Bhattacharjee.

Funnene utgjør det studien kaller «alvorlige utfordringer» for veksten i verdensøkonomien, spesielt som følge av at arbeidsstyrken kommer til å bli redusert og på grunn av aldrende befolkning.

Forskerne peker på at land med lav fødselsrate på kort sikt kan ha nytte av sosialpolitikk med utvidet foreldrepermisjon, gratis barnepass og utvidede rettigheter i arbeidslivet, men at det likevel ikke vil være nok.

– Kolossal sosial endring

– Når nesten hvert eneste lands befolkning blir redusert, kommer det til å bli nødvendig å måtte lene seg på åpen innvandring for å opprettholde økonomisk vekst, sier Bhattacharjee.

– Vi står overfor en kolossal sosial endring gjennom det 21. århundret, sier Vollset.

– Verden kommer til å måtte håndtere en babyboom i noen land, på samme tid som man har babymangel andre steder, sier han.

Det er IHME som har gjennomført studien. Den viser at det i 2100 kun vil være stillehavsnasjonene Samoa og Tonga, de afrikanske landene Somalia, Niger og Tsjad, samt Tadsjikistan, som ventes å ha en fødselsrate som er høyere enn 2,1 fødsler per kvinne.

WHO kritiserer forskerne

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener ekspertene bør være forsiktige i analysene sine. WHO mener det er flere begrensninger i modellene som forskerne har utarbeidet og at det er spesielt mangel på data fra utviklingsland.

– Det bør nyanseres, ikke skapes sensasjon rundt budskap om tall, ved å balansere mellom mørke og optimisme, skriver eksperter fra WHO i The Lancet.

WHO mener til og med at det kan ha sine fordeler å ha en redusert befolkning, blant annet av hensyn til miljø og matsikkerhet. Men det vil være ulemper knyttet til tilgang på arbeidskraft, til sosial sikkerhet og «nasjonalistisk geopolitikk», uttaler WHO.

Studien er basert på undersøkelser, folketellinger og andre datakilder innsamlet over en periode fra 1950 til 2021.

Få med deg ny forskning:
Powered by Labrador CMS