Kong Harald var torsdag til stede ved utdelingen av Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser 2022.

Kongen delte ut forskningspriser

Kong Harald overrakte torsdag priser for hjerte- og demensforskning til professor Eva Gerdts og professor Betina Husebø. Det er første gang to kvinner får prisene.

Nasjonalforeningen for folkehelsens to forskningspriser ble overrakt ved Det Norske Teatret i Oslo under en tilstelning torsdag.

* Professor Eva Gerdts ble tildelt Hjerteforskningsprisen.

* Professor Betina Husebø ble tildelt Demensforskningsprisen.

Professor Eva Gerdts (venstre) fikk Hjerteforskningsprisen og professor Betina Husebø fikk Demensforskningsprisen under utdelingen av forskningsprisene til Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser 2022.

Bettina Husebø er leder ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. I juryens begrunnelse heter det at hun har bidratt til banebrytende arbeid med å skape oppmerksomhet på et fagfelt som lenge har vært neglisjert; smertelindring hos personer med demens.

Eva Gerdts er en av Norges fremste eksperter innen hjertesykdom og kjønnsforskjeller. Juryen skriver at hennes forskning har bidratt til økt innsats for å finne ut mer om sykdommen. Hun har blant annet publisert forskning som viser at én av to kvinner ikke får behandling som virker ved hjertesvikt.

Forskningsprisene er en anerkjennelse og belønning som gis til en forsker eller forskningsgruppe i Norge på grunnlag av betydelige resultater innen demensforskningen og hjerte- og karforskningen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS