Enda en studie viser nå at folk med D-vitaminmangel er overrepresentert på sykehus med alvorlig covid 19-sykdom. Fet fisk og meieriprodukter er D-vitaminkilder.

Personer med for lite D-vitamin hadde økt risiko for alvorlig koronasykdom, ifølge ny studie

Pasienter med D-vitaminmangel hadde 14 ganger så stor risiko for å bli alvorlig eller kritisk syk av korona.

De siste to årene har det kommet flere studier om D-vitaminets mulige beskyttende virkning mot covid 19-sykdom.

Flere av studiene har tydet på at personer med D-vitaminmangel har vært overrepresentert blant innlagte pasienter med alvorlig covid 19-sykdom.

Men mange av studiene har hatt svakheter. Forskerne har blant annet ikke visst om D-vitamin-nivået ble lavt som følge av sykdommen, eller om pasientene hadde lave nivåer før de ble syke.

Målte D-vitamin-nivået før sykdom

Nå har en studie fra Bar-Illan-universitetet i Tel Aviv i Israel fått internasjonal oppmerksomhet, skriver NRK. Studien er publisert i tidsskriftet PLOS One.

Forskerne tok utgangspunkt i 1.176 pasienter. Hos 253 av dem var D-vitamin-nivået i blodet kjent før de ble innlagt ved et sykehus i Nahariya med korona.

Det særskilte ved denne studien er altså at blodprøvene ble tatt før pasientene senere fikk påvist koronasmitte og covid-19-sykdom.

Forskerne definerte nivåer under 20 nanogram D-vitamin per milliliter blod, som D-vitamin-mangel.

Resultatene fra prøvene ble justert for sesongvariasjoner. Blodprøvene ble tatt mellom april 2020 og februar 2021.

Kraftig økt risiko for alvorlig sykdom

Resultatene viste en meget klar tendens:

Pasienter med mangel på D-vitamin hadde økt risiko for å bli alvorlig syke ved koronasmitte.

Godt over halvparten av dem med D-vitamin-mangel, ble alvorlig eller kritisk syke.

Bare under ti prosent av dem med nok D-vitamin i blodet, ble så syke.

Blant de smittede som på forhånd hadde et lavt nivå av D-vitamin, var risikoen for å dø 25,6 prosent. Blant dem som hadde tilstrekkelig nivå var dødsrisikoen 2,3 prosent.

Deltakere med for lite D-vitamin, hadde 14 ganger økt risiko for å få alvorlig eller kritisk sykdom, sammenlignet med de andre.

Ikke nødvendigvis årsakssammenheng

Eldre personer og overvektige, er både mer utsatt for alvorlig covid-19-forløp og lave D-vitaminverdier.

Derfor behøver det ikke være en årsakssammenheng mellom lave D-vitamin-nivåer og alvorlig sykdom.

Men selv etter at forskerne hadde justert for disse faktorene, viste studien økt risiko blant dem med mangel på D-vitamin.

Kan være andre årsaker

Selv advarer forskerne mot å overvurdere resultatene.

Det er fordi mangel på vitamin D kan være et tegn på andre helseproblemer, som igjen kan øke risikoen for å bli alvorlig syk av koronaviruset.

For lite D-vitamin kan være en av mange faktorer som gjør at noen blir alvorlig syke. Andre forhold kan være underliggende sykdommer, gener og kosthold.

– Ingen må tro at D-vitamin kan erstatte vaksiner og medisiner mot covid-19, sier professor Jutta Dierkes ved Universitetet i Bergen til NRK.

Dødsrisiko henger sammen med lite D-vitamin

Også en samlestudie fra Tyskland i fjor høst tyder på at lite Vitamin D kan forutsi alvorlig covid-19 sykdom, og at det ikke bare er en sideeffekt av infeksjonen.

Risikoen for å dø av covid-19 har en omvendt sammenheng med vitamin D-status, viste metaanalysen i Nutrients fra oktober i fjor.

Forskerne analyserte en befolkningsstudie og syv kliniske studier hvor D-vitamin-nivået på pasientene var kjent før eller ved innleggelse.

Dødelighetsraten fra kliniske studier ble korrigert for alder, kjønn og diabetes.

Forskerne fant at desto lavere D-vitamin-nivå pasientene hadde, jo høyere var dødsrisikoen.

Forskerne hevdet at man teoretisk kan oppnå at ingen dør av covid 19, hvis alle får i seg minst 50 nanogram D-vitamin per milliliter blod.

Dette øker faren for D-vitamin-mangel:

Risikofaktorer for å få for lite D-vitamin, er: Mye pigment i huden, lite eksponering for sollys, bruk av klær som dekker huden, lite fisk og meieriprodukter i kosten.

Kulturelle vaner i visse etniske grupper med å foretrekke bruk av klær som dekker hele huden når de er utendørs, er også en risikofaktor, særlig blant kvinner. Det har tidligere studier vist.

(Kilde: Pre-infection 25-hydroxyvitamin D3 levels and association with severity of COVID-19 illness. PLOS One, 3. februar 2022)

Venter på den norske tran-studien

For tiden jobber forskere ved Universitetet i Oslo med den store, norske transtudien. Dette er en stor, kontrollert studie der ca 35.000 nordmenn deltar.

Ingen av dem tok tran eller D-vitamintilskudd på forhånd. De er delt inn i to grupper, hvor halvparten har fått tran og resten har fått placebo.

Ifølge forsker Arne Søraas har rundt 450 av deltakerne blitt koronasyke. Spørsmålet forskerne vil ha svar på, er om trandrikkerne har blitt mindre syke enn de andre.

Resultatet er ennå ikke klart.

Den israelske studien viser at det generelt er skadelig for helsa å ha stor mangel på vitamin D, sier han til NRK.

Referanser:

A. A. Dror mf: Pre-infection 25-hydroxyvitamin D3 levels and association with severity of COVID-19 illness. PLOS One, 3. februar 2022.

L. Borshe mf: COVID-19 Mortality Risk Correlates Inversely with Vitamin D3 Status, and a Mortality Rate Close to Zero Could Theoretically Be Achieved at 50 ng/mL 25(OH)D3: Results of a Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients, 14. oktober 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS