Vaksinene fra Pfizer og Moderna ga i all hovedsak milde og kortvarige bivirkninger, konkluderer en stor studie som har sett på bivirkningsmeldinger i USA i en halvårsperiode.

Koronavaksinene fra Pfizer og Moderna ga milde bivirkninger

Hele 92 prosent av bivirkningene av koronavaksiner var av mild og kortvarig karakter, viser en studie som har sett på 300 millioner vaksinasjoner i USA.

Forskerne fra det amerikanske smitteverninstituttet CDC har gjennomgått bivirkningsrapporter som er mottatt i forbindelse med vaksinasjon med to ulike nRNA-vaksiner, henholdsvis Pfizer-Biontech og Moderna. Vaksinasjonene ble gjennomført i perioden desember 2020 til juni 2021, går det fram av studien, som er gjengitt i det medisinske tidsskriftet The Lancet Infectious Deseases.

Til sammen ble det innrapportert 340.500 mistenkte bivirkninger i denne perioden. Disse ble sendt til systemet Vaers, som tar imot bivirkningsmeldinger fra både privatpersoner, helsevesen og produsenter.

Smerte i armen, trøtthet, hodepine og feber

92 prosent var av mildere karakter. De vanligste bivirkningene gjaldt smerter på injeksjonsstedet, trøtthet, hodepine og feber. De fleste forsvant i løpet av et døgn.

Forskerne har også samlet inn data fra en spesiell app, V-safe, som ble utviklet i forbindelse med pandemien. I appen får melderen oppfølgingsspørsmål om de hadde behov for å oppsøke helsetjenesten. Totalt oppga i underkant av 1 prosent av de 22.000 som meldte fra, at de måtte søke helsehjelp knyttet til antatte bivirkninger.

Så på dødsfall

Blant bivirkningene som ble innrapportert til Vaers, var 1,3 prosent dødsfall.

– Tallet kan virke høyt, men det var hovedsakelig for de eldre som ble vaksinert i starten av pandemien. På grunn av deres alder har den gruppen allerede en høyere dødelighet enn gjennomsnittsbefolkningen, sier David Shay, en av forskerne bak studien.

I rundt 20 prosent av de rapporterte dødsfallene var forskerne i stand til å fastslå dødsårsaken. Halvparten skyldtes hjerte- og karsykdommer mens 13 prosent døde av covid-infeksjon.

Forskernes konklusjon er at vaksinasjon med de to gjeldende mRNA-vaksinene er trygt. De påpeker også at svakheten ved studien er at dataene er basert på rapporter og at det ikke er mulig å si om det er en faktisk sammenheng mellom vaksinene og de rapporterte bivirkningene, inkludert dødsfall.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS