Her blir en helsearbeider vaksinert ved Sykehuset i Østfold i januar, med vaksinen Pfizer BioNtech - en av vaksinene som forskerne undersøkte effekten av hos folk som hadde hatt korona.
Her blir en helsearbeider vaksinert ved Sykehuset i Østfold i januar, med vaksinen Pfizer BioNtech - en av vaksinene som forskerne undersøkte effekten av hos folk som hadde hatt korona.

Én vaksinedose er antakelig nok hvis du allerede har hatt korona

Dette vil kunne spare folk for bivirkningene ved dose nummer to og gjøre at vaksinebeholdningen holder til flere mennesker, sier forskerne bak ny studie.

To doser er standard for covid-19-vaksinering med de vaksinene vi har i dag. Men har du allerede hatt korona, kan virkningen være like god av bare én dose – virkningen kan til og med være bedre.

Det tyder en ny studie på, som en gruppe forskere skriver om i New England Journal of Medicine.

De har undersøkt hvordan immunforsvaret hos noen hundre personer reagerte på første og andre dose med vaksinene Phizer-BioNTech og Moderna.

– Antistoffresponsen til den første vaksinedosen hos folk som fra før har immunitet, er lik eller til og med overgår responsen som ikke-smittede personer har etter den andre dosen.

Det sier lege og forsker Viviana Simon ved Icahn School of Medicine ved Mount Sinai Hospital i New York, i en pressemelding.

Lignet vanlig effekt av andre dose

I kampen for å vaksinere flest mulig har forskere også tidligere foreslått å bare gi folk én vaksinedose. Kanadiske forskere skrev om dette i januar, da også i New England Journal of Medicine. Men da gjaldt det alle som får vaksine, og forskerne viste til at én dose med Moderna-vaksine gir ganske god beskyttelse.

Men forskerne ved Mount Sinai har nå altså sammenlignet effekten på personer med og uten tidligere koronasmitte, og peker ut den første gruppa som aktuelle for å få kun én vaksinedose.

Forskerne fulgte blant annet vaksinasjonen av en gruppe på 109 personer.

Studien overrasker ikke, men er nyttig som grunnlag for hvor mange vaksinedoser man bør få hvis man har hatt korona, mener vaksineforsker Gunnveig Grødeland.
Studien overrasker ikke, men er nyttig som grunnlag for hvor mange vaksinedoser man bør få hvis man har hatt korona, mener vaksineforsker Gunnveig Grødeland.

I løpet av et par dager etter vaksinestikket hadde de som hadde hatt korona, mye mer antistoffer mot viruset enn de som ikke hadde vært smittet.

Også etter andre dose reagerte immunsystemet mye raskere hos dem enn hos de ikke-smittede.

– Dette tyder på at én dose gir en veldig rask immunrespons hos personer som har testet positivt for covid-19, sier en av de andre forskerne bak studien, legen Florian Krammer.

– Faktisk likner den immunologiske responsen på første dose, på reaksjonen som de ikke-smittede hadde på andre dose, sier han i pressemeldingen.

Kan ha betydning for vaksinepraksisen

Det er helt i tråd med læreboka at forskerne ser en bedre respons på første vaksinedose hos de som allerede har hatt besøk av levende koronavirus, ifølge Gunnveig Grødeland.

Hun er immunolog og forsker ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo.

Vaksiner lages for å danne immunresponser som etterligner de viktigste elementene i immunforsvarets naturlige reaksjon på levende virus.

– Kroppens immunrespons danner altså typisk gullstandarden for en god og effektiv immunrespons, og det er sjelden at en vaksine kan gi like god hukommelse som selve infeksjonen, sier Grødeland.

Men hun presiserer at vaksinering er viktig for å unngå sykdommen og skadevirkningene som følger med virusinfeksjonen.

– Betydningen av studien er jo at man nå har faktiske data som grunnlag for å gi kun én vaksinedose til personer som allerede har gjennomgått infeksjon med viruset.

– Det gjør det enklere å endre vaksinepraksis, sier hun i en e-post til forskning.no.

Sparer covid-overlevere for bivirkninger

I en annen gruppe med 231 mennesker undersøkte Mount Sinai-forskerne hvilke ubehagelige reaksjoner folk fikk etter første dose med vaksine.

83 av dem hadde testet positivt for covid-19.

Generelt tålte alle vaksinen godt, ifølge pressemeldingen. Både hos de tidligere koronasmittede og de ikke-smittede så forskerne reaksjoner som smerte, hevelse og rødhet på huden der de hadde fått vaksinen.

Men folk som hadde hatt korona, opplevde betydelig oftere bivirkninger etter den første vaksinedosen, inkludert trøtthet, hodepine, frysninger, feber, og smerter i muskler eller ledd.

At andre dose gir sterkere bivirkninger enn den første, er kjent fra den kliniske utprøvingen av de ulike vaksinene, ifølge Gunnveig Grødeland.

– Dette henger sammen med styrken på immunresponsene som dannes etter vaksinering, og som også jo er betydelig sterkere etter andre dose, sier hun til forskning.no.

– Bør teste folk som er usikre på tidligere smitte

Det er ofte viktig å ha mange mennesker med i studier, for å få gode og sikre svar i forskningen.

Et par hundre personer er ikke nok alene til å kunne si noe om virkningen for milliarder av mennesker. Begrenser antallet personer hvor sikre vi kan være på forskernes konklusjoner?

– Det er alltid viktig å vurdere hvor representative personene som er inkludert i en studie, er – og spesielt når denne er relativt liten, sier Gunnveig Grødeland.

– Det sagt, så stemmer konklusjonene her svært godt overens med det som er forventet ut fra tidligere immunologisk kunnskap. Det gjør jo at det er enklere å feste tillit til funnene, sier hun.

Og ut ifra funnene i den nye studien tar forskeren Viviana Simon ved Mount Sinai til orde for å teste folk for antistoffer før vaksinering, hvis de er usikre på om de har hatt korona fra før.

– Hvis screeningen slår fast at personen har antistoffer på grunn av en tidligere covid-19-infeksjon, er det kanskje ikke nødvendig at personen får en vaksinedose til, sier hun i pressemeldingen.

Referanse:

F. Krammer mfl: Antibody Responses in Seropositive Persons after a Single Dose of SARS-CoV-2 mRNA Vaccine. New England Journal of Medicine, 10. mars 2021.

Powered by Labrador CMS