Deltakerne i en Facebook-gruppe for de med long covid, tok blodprøver for å sjekke covid-status. Svaret overrasket forskerne.

30 prosent av de med long covid, hadde aldri hatt covid, viser dansk studie

Det finnes ingen tester for long covid. Derfor er forskerne avhengige av folks egen fortelling om virusinfeksjon og senfølgene.

Ettervirkninger av covid-19 har blitt et stort forskningsfelt.

For mange sliter lenge etter virusinfeksjonen - det som kalles senfølger eller long covid.

Men det finnes i dag ingen tester som slår fast om du har long covid. Derfor er forskerne avhengige av det folk selv forteller om senfølger.

Forskere har sjekket om en gruppe dansker som mente de hadde long covid, faktisk hadde hatt covid.

32 prosent hadde ikke hatt covid

Forskerne tok kontakt med medlemmene av Facebook-gruppa «Covidramte med senfølger». Gruppas 8.000 medlemmer fikk invitasjon til å delta i studien.

Nær 1.000 svarte på en spørreundersøkelse om long covid: Hvilke symptomer hadde de, når hadde de hatt covid-19, og hvordan var helsen deres generelt.

Deltakerne fortalte om mange ulike symptomer på long covid: mangel på energi, tretthet, tidvis depresjon, smerter, problemer med søvn, hukommelse, konsentrasjon, lukt og smak.

341 av de som svarte på spørreundersøkelsen, tok blodprøver på sykehus for å sjekke om de hadde antistoffer fra covid-infeksjon.

Blodprøven skilte mellom antistoffer som kom fra vaksine og fra sykdommen.

Til forskernes overraskelse viste det seg at 109 av de 341 deltakerne aldri hadde hatt covid-19. Det utgjør 32 prosent.

– Syke, men ikke fra covid

Kasper Iversen er en av forskerne på den danske studien:

– De har det ikke bra, de er syke, de har mange forskjellige symptomer som de selv mener skyldes covid-19. Men problemene deres er ikke relatert til covid-infeksjon. Det er andre årsaker til symptomene deres enn korona, sier Iversen til Politiken. Han er professor og lege på København universitetssykehus, Herlev og Gentofte.

Iversen foreslår flere årsaker til symptomene deres: andre infeksjoner enn covid-19, depresjon eller andre sykdommer. Nedstengningen av samfunnet kan også ha utløst stress i kroppen.

Det er mulig at noen få prosent har vært smittet av covid, men at det ikke er fanget opp av blodprøvene. Men denne feilmarginen endrer ikke på at hver tredje med senfølger i denne studien, ikke har vært smittet, ifølge Iversen.

100 dager lenger med sykdom

Deltakerne i studien var i hovedsak kvinner - 90 prosent. Det var ellers liten forskjell i hvordan de opplevde symptomene på long covid.

Den største forskjellen var at de som ikke hadde hatt covid, men mente de hadde long covid, i snitt hadde hatt symptomene 100 dager lenger.

Kasper Iversen advarer mot at studien generaliseres til alle med long covid. Medlemmene av long covid-facebookgruppa kan skille seg fra befolkningen generelt. Dessuten kan personer med langvarige helseproblemer, være ekstra motivert for å delta i en studie.

Resultatene viser at det er viktig med tidlige og presise diagnoser - både for pasienten og for helsevesenet, sier Iversen til Politiken.

– Det nytter jo ikke å sende noen til behandling for senfølger av covid, om helseproblemene og symptomene deres ikke har noe med covid-infeksjon å gjøre, sier han.

En norsk forsker er skeptisk til hvordan de danske forskerne rekrutterte deltakere.

Uvanlig måte å få inn deltakere på

– De hentet deltakere fra en Facebook-gruppe som handlet om senfølger. Det er ikke vanlig i studier av long covid, sier forsker og infeksjonslege Arne Søraas ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Jeg vet ikke hva denne studien tilfører forskningen på long covid, sier Søraas til forskning.no.

Folkehelseinstituttet kom denne uken med en oppsummering av forskning på long covid. Den danske studien er ikke tatt med i deres rapport.

– Denne studien er interessant, men liten og har noen begrensninger. I vår oppdatering begrenset vi oss til større studier for å unngå å trekke muligens misvisende konklusjoner fra mindre studier, sier lege og seniorrådgiver Jan Peter William Himmels fra FHI.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse:

Kamille Fogh m.fl.: Self-Reported Long COVID and Its Association with the Presence of SARS-CoV-2 Antibodies in a Danish Cohort up to 12 Months after Infection, Microbiology Spectrum, november 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS