Mennesker med munnbind oppfordrer folk til å følge koronarestriksjonene og ikke delta i demonstrasjoner med ytre høyre og konspirasjonsteoretikere i Berlin 24. januar.

Medisinske myter fôres av falske påstander om koronavaksinen

Desinformasjon om koronavaksinene har eksistert like lenge som vaksinene selv. Medisinske myter har fått bein å gå på.

Ubekreftede studier, udokumenterte påstander og data tatt ut av sin sammenheng blir med jevne mellomrom delt på nettsider og sosiale medier over hele verden.

Det bidrar til å forsterke myter om koronaviruset og vaksiner – myter som både kan gjøre kampen mot smittsomme sykdommer langt vanskeligere, og som kan skape sosial splittelse og høyst ulike virkelighetsforståelser.

En vanlig bekymring når det gjelder koronavaksinene er at de kan være helseskadelige og i verste fall føre til død. For å understøtte dette har vaksinemotstandere blant annet brukt data fra offisielle sider som har som formål å gjøre vaksinene enda tryggere.

Misbruk av database

USA har blant annet en database der det rapporteres inn uforutsette negative virkninger av vaksiner, US Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Databasen skal bidra til at vaksinene blir enda tryggere, og den er finansiert blant annet av amerikanske folkehelsemyndigheter.

Nettsiden er åpen for publikum, og hvem som helst kan sende inn rapporter. Men VAERS har gjort det helt klart at nettsiden ikke kan brukes som bevis for at vaksiner er skadelige.

– En VAERS-rapport betyr ikke nødvendigvis at vaksinen har ført til et helseproblem, bare at symptomene kom etter en vaksinering, er budskapet i en instruksjonsvideo om hvordan man gjør søk på nettsiden.

VAERS understreker også at rapportene på nettsiden kan være ufullstendige eller inneholde unøyaktige, tilfeldige og udokumenterbare opplysninger.

Påstand om døde barn

Likevel har data fra VAERS blitt brukt av den franske politikeren og psykiateren Martine Wonner til å hevde at 54 amerikanske barn har dødd som følge av koronavaksinering.

Dataene er brukt som et argument for at franske barn ikke bør vaksineres.

Ifølge ledende medisinske institusjoner i USA og Europa kan enkelte vaksiner føre til sjeldne bivirkninger, som blodpropp og hjertemuskelbetennelse, men de har fastslått at fordelene ved å ta vaksinene er større enn risikoene.

Når det gjelder barn, har det imidlertid vært et spørsmål om man bør anbefale at alle barn vaksineres ettersom svært få barn blir alvorlig syke av covid-19. Begrunnelsen er ikke faren for alvorlige bivirkninger, men at myndighetene vanskelig kan anbefale en vaksine som barnet selv ikke har bruk for, kun samfunnet rundt dem. I Norge får alle barn over tolv år tilbud om vaksine, men det er ikke en generell anbefaling.

Infertilitet

Det finnes også andre medisinske myter som det ikke finnes vitenskapelige bevis for. Blant påstandene er at vaksinene svekker menneskets immunsystem, og at de ødelegger kvinners mulighet til å få barn eller endrer menneskets DNA.

I et innlegg på en amerikansk nettside i desember ble det hevdet at koronavaksinene fører til noe som ble omtalt som «vaksinepåført immunsvikt-syndrom».

Men studien det vises til – som omhandlet svekket vaksineeffekt over tid – nevner ikke noe slikt «syndrom». En av forfatterne av studien opplyser til nyhetsbyrået AFP at innlegget er villedende.

Og dette er langt fra de eneste falske påstandene om koronavaksinene. I en video fra 2020, som fortsatt ble delt i sosiale medier i 2021, hevdes det at «97 prosent av alle som får koronavaksinen, kommer til å bli infertile».

– Det finnes ikke noen vaksine i verden som kan forårsake infertilitet, sier professor i gynekologi Katharine White ved Boston University School of Medicine til AFP.

Tukler med genene?

Påstander om at vaksinene endrer vårt DNA, har også fått fotfeste, ikke minst når det gjelder mRNA-vaksinene.

Under utviklingen av vaksinene er det tatt i bruk ny teknologi som gjør at kroppen får signaler om å produsere proteiner som ligner på viruset, i stedet for at man bruker deler av et ekte virus, slik man gjør i influensavaksiner.

Både i Pfizer- og Moderna-vaksinen er denne teknologien brukt.

Dette har fått noen til å tro at vaksinene tukler med genene våre. Men genene våre er lokalisert i en spesiell del av cellene, kalt cellekjernen, og denne er avgrenset fra resten av cellen med kjernemembran. Materialet som brukes i vaksinene, når ikke inn til i denne delen av kroppen vår og kan dermed heller ikke påvirke vårt DNA.

Statistisk paradoks

Feilinformasjon om koronavaksinene skyldes også at statistikk blir tatt ut av sin sammenheng eller forvrengt for å vise at vaksinene ikke virker.

I Frankrike har for eksempel enkelte pekt på at det er flere koronasmittede blant de vaksinerte enn blant uvaksinerte. Men siden en stor andel av den franske befolkningen er vaksinert, over 75 prosent, er det ikke noen overraskelse at det er flere smittetilfeller blant de vaksinerte.

Forskerne er samtidig helt åpne om at covid-vaksinene ikke nødvendigvis hindrer smitte og spredning av viruset. Først og fremst er det dokumentert at de bidrar til å hindre alvorlig sykdom og død.

Det betyr at jo flere som er vaksinert i et samfunn, jo flere av smittetilfellene vil være blant de vaksinerte. Hvis for eksempel 100 prosent av befolkningen er vaksinert, vil alle som er smittet eller innlagt på sykehus, være vaksinert.

Dette handler ikke om at vaksinerte lettere blir koronasmittet, men er et velkjent fenomen blant statistikere kjent som «Simpsons paradoks».

(©NTB / ann.fredriksen@ntb.no)

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS