Myke master i harde sammenstøt

Hvordan lage og masseprodusere sikkerhetsmaster som tåler storm og jetmotorer, som samtidig er myke nok til å gi etter ved en påkjørsel?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En mast blir testet. Foto: (Foto: lattix)

Om prosjektet

Tittel: Systemmaster – modulsystem for sikre master

Prosjektdeltakere: Lattix AS, NTNU, TMT og Frost Industridesign.

Prosjektperiode: 2012-2015

Bevilgning fra Forskningsrådets program BIA: 6 millioner kroner

Selskapet Lattix har produsert og utviklet aluminiumsmaster siden 1980-tallet, og idéen om å utvikle myke, lette og påkjøringsvennlige trafikkmaster oppsto tidlig.

Selskapet var den gang alene om å produsere slike sikkerhetsmaster. Mastene som fantes fra før var ikke særlig trygge, sier administrerende direktør i Lattix, Kim Heglund.

– Da vi startet var rørmaster i tre eller stål dominerende på markedet. Dersom biler eller fly i høy hastighet kolliderer med slike master langs vei eller rullebane blir effekten enorm, og utfallet kan være tragisk. Det snakkes mye om midtdelere for å øke trafikksikkerheten, men halvparten av alle biler som forulykker kjører faktisk ut av veien.

Lattix sine sikkerhetsmaster skiller seg fra tradisjonelle rørmaster ved å være mykere, lettere og ha langt større absorberingsevne for energi, men samtidig være sterkere, ifølge Heglund.

– Vi hadde behov for å fornye produktet, verdikjeden og prosessene våre. Det resulterte i et BIA-prosjekt, sier administrerende direktør Kim Heglund i Lattix. (Foto: Løvhaug)

- Derfor er de bedre egnet for belastninger som å bære store skilt eller bli utsatt for jetblast, og oppfører seg samtidig helt annerledes ved en kollisjon. Du kan sammenligne det med å sparke barbent i en melkekartong i stedet for en murstein – da forstår man hvorfor vekt og hardhet kan være farlig, fortsetter han.

De myke mastene skal nå tas et skritt videre, i samarbeid med forskere ved NTNU.

Behov for fornyelse

Siden de første Lattix-mastene ble lanserte på 90-tallet er det montert om lag 100 000 på verdensbasis, og omtrent 300 av dem har blitt «vellykket påkjørt». 

I 2007 nådde selskapet en økonomisk topp, men så førte finanskrisen til færre veiprosjekter, prisfall og nye alternativer på markedet til redusert salg.

- Derfor begynte vi å se oss rundt, for å finne ut hvordan vi kunne fornye produktet, verdikjeden og prosessene våre.

En ny europeisk standard for ettergivende skiltmaster og en global standard for ettergivende master og tårn på flyplasser var vedtatt, noe som ville gi et betydelig større marked.

- Vi ville derfor posisjonere oss sterkere ved å heve vår kompetanse innen simulering, kollisjonstester og dokumentasjon, forteller Heglund.

Det er her NTNU kommer inn i bildet.

Mange avanserte modeller ligger til grunn for masteutviklingen. (Foto: Lattix)


Nært NTNU-samarbeid

Resultatet ble i 2012 BIA-prosjektet «Systemmaster – modulsystem for sikre master», der målet er å bygge på eksisterende kompetanse, erfaring og produkter, og skape en helt ny generasjon systemmaster for både veier og flyplasser, satt sammen på en kostnadseffektiv måte.

NTNU har vært en viktig samarbeidspartner for Lattix siden 90-tallet, og er sentral også i BIA-prosjektet.

De har blant annet bidratt med simulering for å teste hvordan mastene oppfører seg ved kollisjoner sammenlignet med andre produkter på markedet.

Terje Rølvåg, NTNU. (Foto: NTNU)

– Det er viktig å dokumentere dette overfor kunder og myndigheter, slik at de vet hva de betaler for og skjønner hvordan mastene skal monteres for å bidra til økt sikkerhet, forteller Terje Rølvåg, professor ved Institutt for produktutvikling og materialer ved NTNU.

Massetilpasning

Et annet viktig element i prosjektet er forenkling og automatisering av design- og produksjonsprosessen – fra en potensiell kunde tar kontakt frem til skreddersydd tilbud og leveranse av mastene.

Her har NTNU-forskerne latt seg inspirere av selskaper som IKEA og LEGO.

– Skreddersøm i stort volum, eller massetilpasning er en internasjonal trend som til nå har vært forbeholdt de største aktørene. Nye verktøy gjør det enklere for små og mellomstore bedrifter å utvikle, implementere og tilby sine egne løsninger på området – med stor effekt.

- Malen er den rasjonelle måten IKEA gjør det på, der du tegner inn ditt egen system på deres nettapplikasjon, og umiddelbart får opp et skreddersydd løsningsforslag inkludert produksjonsunderlag og kostnadsestimat.

– Vi hjelper Lattix med å utvikle en slik strømlinjeformet prosess, der verktøyene foretar designtilpasninger og beregninger for å gi optimale løsninger. Målet er at kunder skal kunne få et fullstendig tilbud med all nødvendig info i løpet av ti minutter – noe som tidligere har tatt fire-fem uker. Dette medfører også at lista senkes for å kunne benytte eksterne selgere med mindre opplæring, påpeker Rølvåg.

Flatpakker

Flatpakkede master, inspirert av LEGO og IKEA, er på tegnebrettet. (Illustrasjonsfoto: Lattix)

Samtidig blir logistikken i produksjonen effektivisert, slik at man kan produsere flere master raskere, og alltid levere i tide.

– Inspirert av LEGO og IKEA vil vi gjerne kunne levere masseproduserte master flatpakket, slik at lokale partnere kan skru dem sammen på stedet. Vi er også i gang med å designe en mast som kommer i ett stykke, men denne er foreløpig på utviklingsstadiet, forteller Kim Heglund.

Neste store satsingsområde i prosjektet er luftfart. Lattix-master finnes allerede på en rekke flyplasser verden rundt – nå handler det om å videreutvikle dem for å øke sikkerheten.

Flyplassmaster er det neste store satsingsområdet i BIA-prosjektet. (Illustrasjonsfoto: Lattix)

Powered by Labrador CMS