Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, viser stolt fram to spirer av myrflangre. (Foto: Linda E. Eide, Fylkesmannen i Oslo og Akershus)

Skal redde truet norsk orkidé

Nå er det håp om at den sjeldne og vakre orkideen myrflangre overlever på Abbortjernmyra i Asker. Dette til tross for at myra ble drenert og forsvant for flere år siden.

Fredag 19. juni plantet Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, to små myrflangrer i den restaurerte myra. Pottene med de små orkideene ble samme dag fraktet fra Naturhistorisk museum på Tøyen, der de har vært på pleiehjem.

Abbortjernmyr ligger i Oppsjømyrene naturrreservat i Asker. Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Oslo og Akershus tok for noen år siden initiativet til å restaurere myra og redde myrflangren. Mange trær er blitt hogd for å åpne opp det gjengrodde området, og det er laget demninger for å heve vannstanden.

Hver blomst teller

Myrflangre, Epipactis palustris, vokser bare på 21 lokaliteter i Norge. Tidligere er det registrert 44 forekomster. Det betyr at hver forekomst og hvert individ teller for å redde artens overlevelse.  Myrflangre er en av rundt 36 arter av viltvoksende orkideer i Norge. Grøfting og gjengroing av myrer er blant årsakene til at den vakre blomsten lenge har vært i sterk tilbakegang.

– Dugnaden med å restaurere myra og plante ut spirene kan bidra til at arten overlever i Norge. Målet er at den restaurerte myra skal gi gode levekår for den sjeldne planten, slik at den formerer seg og overlever der. Dette er viktig for oss og for naturmangfoldet, sier seksjonssjef Ellen Lien hos Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Startet for to år siden

Kristina Bjureke er botaniker og universitetslektor ved Naturhistorisk museum i Oslo. (Foto: UiO)

– Jeg håper at pionerarbeidet i Akershus blir til inspirasjon for andre fylker, sier botaniker og universitetslektor Kristina Bjureke ved Naturhistorisk museum.  Hun har vært interessert i myrflangre helt siden hun som ung feltbiolog så de første eksemplarene i Skåne tidlig på 1970-tallet.

Da arbeidet med å tilbakeføre myra i Asker ble startet for to år siden, ble de siste få eksemplarene av myrflangre fraktet til Naturhistorisk museum, der de er blitt godt tatt vare på.  Det var to av disse som nylig ble plantet ut i Asker, mens det fortsatt er noen få eksemplarer som blir pleiet under mer beskyttede forhold på Tøyen.

Myrflangre har sin hovedutbredelse i Sørøst-Norge, med flest forekomster i Buskerud, men også noen i Rogaland.

Powered by Labrador CMS