Unormale verdier hos ME-pasientene i studien kan tyde på at selv om ME kan opptre forskjellig og komme av forskjellige årsaker, har alle pasientene målbare likheter. (Foto: melis, Shutterstock, NTB scanpix)

Snart kan det bli mulig å oppdage ME med blodprøve

Amerikanske forskere hevder å ha funnet målbare forskjeller mellom friske og pasienter med kronisk utmattelse.

ME, eller kronisk utmattelsessyndrom, er en sykdom som forskere vet lite sikkert om. Det er for eksempel usikkerhet om hva som gjør at noen får den.

Nå hevder et forskerteam, ledet av professor i medisin, Robert K. Naviaux, ved Universitetet i California å ha funnet systematiske og målbare forskjeller mellom friske, og pasienter med ME.

Naviaux og de andre forskerne bak studien har funnet ut at stoffskiftet hos folk med denne lidelsen, likner på en slags dvale hos rundormer som blir fremprovosert av miljøfaktorer og gir ormen mulighet til å overleve i miljøer der den normalt ville dødd.

Dette unormale stoffskiftet ser ut til å være til stede hos alle ME-pasienter og kan fortelle oss at kroppen har gått inn i en krisetilstand som går utover pasientens energi, i tillegg til å gi smerter.

– Kronisk utmattelse er en veldig utfordrende sykdom. Den påvirker flere systemer i kroppen. Symptomene varierer og er vanlige ved mange sykdommer. Det finnes ingen diagnostisk laboratorietest, sier Naviaux i en pressemelding.

Hvis resultatene i studien stemmer, kan man med blodprøver måle stoffene hos pasienter og gi en ME-test som i dag ikke finnes, ifølge forskerne.

Påvirker energiproduksjon i cellene

Forskerne har tatt blodprøver av 84 personer, hvorav 45 har ME. De har ved hjelp av flere tester av hver blodprøve målt 612 viktige stoffer hos både de friske og de syke deltakerne i studien.

Forskerne fant unormale verdier hos pasientene uavhengig av om de har fått ME av fysisk eller psykisk sykdom.

Dette funnet viser at selv om ME kan opptre forskjellig og komme av forskjellige årsaker, har alle pasientene målbare likheter, ifølge studien.

Prosessene i kroppen som er påvirket av de unormale verdiene, er viktige for utviklingen av mange symptomer som tidligere har vært koblet til kronisk utmattelsessyndrom. Blant annet gjelder dette energiproduksjon i cellene og problemer med mage og tarm.

Antakelig er det mellom 10 000 og 20 000 personer i Norge som har kronisk utmattelsessyndrom, hvis vi regner med at forekomsten her i landet likner på den som studier finner i andre land, ifølge Norsk helseinformatikk.

Årsak eller effekt?

Den nye studien får ikke utelukkende entusiastisk respons. Professor i biologisk psykiatri Andrew McIntosh ved University of Edinburgh mener det er for tidlig å si noe sikkert om hva resultatene betyr.

– Selv om det er interessant, er det vanskelig å vite om forandringene som er målt, er årsak eller effekt av kronisk utmattelse. Det er også mye mer som må gjøres før denne relativt nye teknologien kan få noe klinisk eller diagnostisk innflytelse, sier McIntosh, ifølge Science Media Centre.

Men ifølge professor barnesykdommer ved Universitetet i Oslo, Ola Didrik Saugstad, har studien rukket å vekke internasjonal oppsikt og er en av flere studier som har kommet de siste månedene som slår fast at ME er en biologisk sykdom.

Saugstad har fulgt med på ME-forskningen lenge og er en av de som har kritisert behandlingen av ME-syke i Norge.

Han har også en sønn som har hatt sykdommen i mange år.

– Studien er viktig også fordi den peker på muligheten til å identifisere én eller flere biomarkører for ME, det vil si utvikle en diagnostisk test. Studien kan også bidra til ny behandling av ME og at skadelige holdninger til ME, som fortsatt er svært utbredt, blir borte, sier Saugstad.

Blodprøve for å teste ME

I tillegg til at resultatene kanskje kan gjøre det mulig å teste pasienter for ME med blodprøver, vil den enkelte pasients unormale verdier kunne gi mer nøyaktig og tilrettelagt behandling siden man kan se på hvilke molekyler pasienten har for mye eller for lite av, mener forskerne bak den nye studien.

– Dette arbeidet åpner en ny vei både til å forstå biologien til kronisk utmattelse og, enda viktigere for pasientene, en robust, rasjonell måte å utvikle nye behandlingsformer for en sykdom som sårt trenger det, sier Naviaux.

Referanse:

R. K. Naviaux mfl: Metabolic features of chronic fatigue syndrome. PNAS, august 2016, Doi: 10.1073/pnas.1607571113. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS