Forskerne fulgte to parallelle eksperimenter i to år, for å finne ut hvordan et mangfold av planter påvirket insektbestandene i gressenger. Her er eksperimentet i Jena i Tyskland.
Forskerne fulgte to parallelle eksperimenter i to år, for å finne ut hvordan et mangfold av planter påvirket insektbestandene i gressenger. Her er eksperimentet i Jena i Tyskland.

Mange ulike planter kan gi mindre behov for sprøytemidler

Eksperimenter viste at enger med flere plantearter var mindre plaget av insekter.

I det moderne, industrialiserte jordbruket har utviklinga stort sett gått én vei: Vi lager stadig større områder hvor det vokser stadig færre arter. Eller monokulturer, om du vil. Det er praktisk å gjøre det på den måten.

Men tidligere forskning har vist at denne praksisen kan gi negative konsekvenser. Undersøkelser viser for eksempel at monokulturer er negativt for mangfoldet av insekter.

Dessuten antyder noen studier at de ensformige åkrene kanskje heller ikke er så produktivt som man skulle tro.

En ny studie fra USA og Tyskland, tyder på at dyrkede eller naturlige gressletter faktisk gir mer tilbake dersom det vokser flere arter der.

Flere planter – mindre insektangrep

Andrew Barnes fra University of Waikato og kollegaer fra flere land har kjørt eksperimenter over to år, der de har fulgt med på hva som skjer på gressmarker der det enten er monokultur eller samfunn av mange planter.

Forsøkene ble gjort både i Tyskland og i Minnesota i USA.

Og resultatene viser at mangfold hadde mye å si.

En marihøne forsyner seg av bladlus i en av gressmarkene i eksperimentet.
En marihøne forsyner seg av bladlus i en av gressmarkene i eksperimentet.

Gressmarker med mange ulike arter produserte mer plantemateriale og var mindre utsatt for insektangrep, sammenlignet med monokulturer.

I varierte plantesamfunn var tapet av biomasse til skadeinsekter hele 44 prosent mindre enn i monokulturer.

Kan redusere behovet for sprøytemidler

Barnes og kollegaene mener det er to hovedgrunner til dette.

Der vegetasjonen består av flere arter, har planteetende insekter mindre sjanse til å treffe på vekstene de liker seg best på. Det reduserer risikoen for at de blir værende.

Den andre grunnen er at edderkopper og rovinsekter trivdes bedre i enger med flere arter. Kanskje ga den varierte vegetasjonen bedre skjul for fugler og insektetere?

Resultatet var uansett mindre problemer med planteetende insekter og større produksjon av plantemateriale.

Et mangfold av planter kan være avgjørende for å opprette en naturlig kontroll med plantespisende insekter, og dermed minimere bruken av plantevernmidler og maksimere plantenes produksjon, skriver Barnes og co i Science Advances.

Det kan ha positive ringvirkninger. Tidligere studier har for eksempel vist at plantevernmidler skader humler og bier.

Vi trenger mer forskning på dette samspillet i økosystemene, konkluderer forskerne.

Referanse:

A. D. Barnes m. fl., Biodiversity enhances the multitrophic control of arthropod herbivory, Science Advances, november 2020. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS