Skal avdekke hva som dreper sauen

Nå skal det endelig dokumenteres hva som dreper sauer på beite i Norge, etter årevis med uklarhet og mange spekulasjoner. Rovdyrene er nemlig bare en del av forklaringen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I Norge finnes det ingen sikre tall på hvor mange husdyr som blir tatt av rovdyr hvert år. Dette har, som forskning.no har omtalt tidligere, skapt mye forvirring.

- Mange hevder at jerv, ulv og andre rovdyr tar godt for seg i besetningene. Dette er bare en del av sannheten, skriver Mattilsynet nå på sine nettsider.

Tilsynet har ansvaret for forvaltning av dyrevernloven som også inkluderer dyr på beite, og setter nå i gang et prosjekt som skal komme med svar på hva som dreper sau på utmarksbeite.

I første omgang undersøkes sauebesetninger på Vestlandet.

- Et dyrevernproblem

- Dette er et dyrevernproblem som vi må finne årsaken til. Det essensielle for oss, er å finne årsakene og redusere tapene. Så får tiden vise hva resultatet blir, sier prosjektleder Trude Lien ved Mattilsynets regionkontor i Hordaland.

- Det finnes en masse forskjellige tall. Dersom vi endelig kunne få noe håndfast, tror jeg det kan være nyttig, sier hun.

Lie vet ikke hvorfor denne typen undersøkelse ikke er blitt gjort tidligere. Det kan heller ikke Maria Veggeland, førstekonsulent i Mattilsynet, svare på.

- Vi har lenge vært opptatt av dyrevelferd for sau på utmarksbeite. Jeg har ikke noen forklaring på hvorfor et slikt prosjekt ikke er iverksatt før. Det er uansett positivt at Mattilsynet nå velger å prioritere dette området, sier hun.

- Debatten har gått i årevis

- Rundt 130 000 norske sauer dør i løpet av beitesesongen. Debatten om hva de store tapene skyldes har gått i årevis, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Faktum er at de aller fleste sauene som går tapt dør eller blir borte av andre årsaker enn rovdyr. Det kan være alt fra beinbrudd til forgiftning eller sykdommer.

- Giftige planter, fluemark, manglende vaksinering eller parasitter er mulige forklaringer på sauedøden. Rovdyr som gaupe og jerv tar godt for seg i enkelte områder. Andre steder står man overfor helt andre utfordringer.

- Nå ønsker Mattilsynet å finne svaret. Denne sommeren skal problemet kartlegges, og neste år skal forebyggende tiltak iverksettes. Høsten 2007 skal konklusjonene trekkes, skriver tilsynet.

Meldte om økt rovviltskade

Direktoratet for naturforvaltning meldte i januar at det var økt rovviltskade på sau i 2005.

Hvert år slippes rundt to millioner norske sauer ut på beite.

Norske bønder fikk erstatning for 32 500 sau drept av fredet rovvilt i 2005, noe som representerte en økning på 5,5 prosent sammenlignet med året før.

Tallene må tas med en god klype salt, siden 92 prosent av det erstattede antallet sau er kategorisert som sannsynliggjorte skader. Dette blir gjort etter en skjønnsmessig vurdering hos Fylkesmannen.

Det bør også bemerkes at antallet søknader om erstatning økte mer enn antallet erstatninger. Totalt ble det søkt om erstatning for 53 300 sau i 2005, en økning på ni prosent sammenlignet med året før.

Bare 2 650 sau ble faktisk dokumentert drept eller skadet av rovdyr i 2005. Dette tilsvarer 2004-nivået.

Starter på Vestlandet

Mattilsynets arbeid med å dokumentere hva som er de faktiske årsakene til at sauer dør på utmarksbeite, er allerede i gang i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Kartleggingen foregår blant sauebønder med mer enn 30 lam på beite og med mer enn 20 prosent lammetap.

Tilsynet gjennomfører inspeksjoner før beiteslipp og etter sanking om høsten.

- Vi undersøker foringsrutiner, rutiner for parasittbehandling, vaksinering, helsetilstand før de blir sendt på beite, antall lam per søye, og tilsynsfrekvens på beite, som vi tror er veldig viktig, sier Lien.

Tilsynet undersøker også om bøndene har hatt tap på grunn av rovdyr tidligere, eller om de har oppgitt andre årsaker til at sauene gikk tapt. I tillegg blir det sendt ut spørreundersøkelser til tilfeldig utvalgte besetninger.

- Kan bli utvidet

- Dette er i første omgang et regionalt prosjekt. Det kan bli utvidet etter hvert, forklarer Lien.

Hun poengterer at omtrent halvparten av Norges saueproduksjon foregår på Vestlandet.

- Det vil nok være stor forskjell på de ulike regionene. I indre Sogn vet vi for eksempel at det er rovdyr som er det største problemet. I ytre strøk er det ofte andre problemer som er viktigere, sier hun.

- Det kan være parasittproblemer som flått og fluemark, eller alveld som oppstår på grunn av at sauen spiser romegras som fører til leverskade.

Lenker:

Mattilsynet: Vil stoppe dyretragedier
Direktoratet for naturforvaltning: Økning i rovviltskader på sau i 2005
Direktoratet for naturforvaltning: Antall sau erstattet fordelt på antatt skadevolder
Landbruksdepartementet: Utvikling av antall sau/lam tapt på utmarksbeite fordelt på erstattet pga. rovvilt og andre tapsårsaker, 1984-2003
 

Powered by Labrador CMS