Dette er sibirsk husky, som kan være i slekt med de amerikanske urhundene. (Illustrasjonsbilde: REUTERS/David Moir/NTB Scanpix
Dette er sibirsk husky, som kan være i slekt med de amerikanske urhundene. (Illustrasjonsbilde: REUTERS/David Moir/NTB Scanpix

Den amerikanske urhunden ble borte på grunn av europeerne

Det var hunder i Nord-Amerika før europeerne kom, men de forsvant etter en stund. Finnes det noen spor av dem igjen?

I menneskehetens historie tok det ganske lang tid før folk kom seg til Amerika. Det moderne mennesket oppsto i Afrika for mer enn 300 000 år siden, men det tok lang tid før de kom seg til Amerika.

Det skjedde for rundt 15 000 år siden, og folk vandret da fra Asia over til Amerika via en diger landbro som var der Beringstredet er i dag, ved dagens Alaska. Dette kan du lese mer om i denne forskning.no-saken.

Dette kartet viser hvordan folk vandret over til Amerika ovr landbroen. Den ble oversvømt for rundt 11 000 år siden. (Bilde: Erika Tamm et al/CC BY 2.5)
Dette kartet viser hvordan folk vandret over til Amerika ovr landbroen. Den ble oversvømt for rundt 11 000 år siden. (Bilde: Erika Tamm et al/CC BY 2.5)

Det er ikke vanskelig å se for seg at de amerikanske urinnbyggerne også hadde et nært forhold til hunder, som mennesker har hatt i mange tusen år.

Gamle hunder

De eldste hundene som har blitt funnet i arkeologiske utgravninger i USA er rundt 9900 år gamle, så noen tusen år yngre enn de første menneskene i USA. Akkurat hvordan hundene kom til Nord-Amerika eller hvem som tok de med, er ukjent.

Men hvor er disse hundene nå? Spor etter de amerikanske hundene er nesten helt borte, ifølge en ny gen-studie i Science. De amerikanske hundene ble nesten presset ut av europeiske hunder da europeerne veltet inn i Amerika.

Forskerne har kartlagt DNA fra over 70 hunder som er funnet i arkeologiske utravninger i USA og Sibir. Hundene som kom til USA for nesten 10 000 år siden stammer nemlig ikke fra Nord-Amerikanske ulver, men fra Sibirske hunderaser, noe som kanskje betyr at asiatiske utvandrere hadde med seg disse hundene fra dagens Russland til Amerika.

Men igjen, hvor er de nå?

Lite gener igjen

Forskerne har sammenlignet disse eldgamle genene med gener fra mange forskjellige amerikanske hunder, og finner lite igjen.

De hundene som viser nærmest slektskap er amerikanske, arktiske hunder, som for eksempel malamute eller husky, både fra Alaska og Sibir, men de tilhører allikevel en annen gren enn de opprinnelige hundene.

Mange av disse hundene ble reintrodusert på forskjellige tidspunkter i Amerikansk historie, for eksempel under gullrushet i Alaska på slutten av 1800-tallet.

Men generelt virker de amerikanske hundegenene å være veldig vannet ut, ifølge denne studien.

Det er mulig at de arktiske hundene har litt mer slektskap, men det er usikkert om genene stammer fra urhunder eller andre sibirske hunder som har blitt tatt med av urfolk på et senere tidspunkt. Disse er ikke mulig å skille fra hundene som levde i Nord-Amerika for 10 000 år siden.

Sannsynligvis skjedde det en stor endring i folks preferanser for hunder i årene etter at europeerne kom til USA.

De amerikanske hundene ble ikke avlet på, og europeiske hunder kan ha hatt med seg smittsomme sykdommer som tok livet av lokale hunder, akkurat som med europeere og urfolk, som du kan lese mer om i denne forskning.no-bloggen.

Men en sykdom kan kanskje spores tilbake til urhundene, merkelig nok.

Kreft

I genmaterialet til de gamle, amerikanske hundene, klarte de å spore en spesiell krefttype, som også finnes hyppigere hos arktiske hunderaser.

Den kalles Canine transmissible venereal tumor (CTVT, mer hos Wikipedia). Det merkelige med denne krefttypen er at den smitter som en kjønnssykdom.

Disse kreftcellene blir spredd mellom hunder og danner svulster, men kreftcellene stammer fra en opprinnelig kilde, nemlig den første hunden som fikk sykdommen. Ved å analysere kreftcellene hevder forskerne at genomet fra CTVT-cellene har mange likeheter med de tidlige, amerikanske hundene.

Dermed kan denne sykdommen ha oppstått hos en hund som levde i Amerika. Ved å se på hvor fort mutasjoner skjer i cellene, anslår forskerne at denne første hunden levde for rundt 8200 år siden.

Hvis dette stemmer, er det en dyster arv fra de amerikanske urhundene.

Referanse:

Frantz mfl: The evolutionary history of dogs in the Americas. Science, 2018. DOI: 10.1126/science.aao4776 . Sammendrag

Powered by Labrador CMS