Her ser vi et eksempel på en vannforekomst som definitivt ikke er påvirket av jordbruk. (Foto: Ove Bergersen)

Nytt fra akademia: For streng med mange bekker små

Over halvparten av Norges bekker og elver som i dag blir vurdert som forurenset av jordbruk, er ikke påvirket likevel.

En stor andel av norske elver og bekker blir regnet som forurensede fordi de ligger i jordbruksområder og dermed ikke oppnår målene i Vannforskriften. Slik havner jordbruk høyt på listen over viktige påvirkningskilder for vann, gjerne som nummer tre etter vannkraftutbygging og langtransportert forurensning.

I og med at Norge kun har tre prosent jordbruksareal er det flere instanser, blant annet Landbruksdirektoratet, som har spurt seg om det faktisk stemmer at landets vannforekomster er såpass sterkt påvirket av jordbruk.

For å undersøke om påvirkningen er estimert riktig eller ikke, fikk Bioforsk derfor i oppdrag fra Landbruks- og matdepartmentet å utvikle en ny metodikk for karakterisering av elver og bekker.

I løpet av våren 2015 har Bioforsk analysert over 3000 elvevannforekomster som i Vann-Nett, inngangsportalen til informasjon om vann i Norge, er karakterisert som «påvirket av jordbruk».

Resultatene fra GIS-analysen til Bioforsk viser tydelig at over halvparten av elv- og bekkesegmentene faktisk ikke er påvirket av jordbruk, til tross for at karakteriseringen i Vann-nett sier det motsatte.

Les mer om analysen av elv- og bekkevann hos Bioforsk

Powered by Labrador CMS