Forskerne er overrasket over den «skitne» produksjonen av deler og komponenter til de bensin- og dieseldrevne bilene.
Forskerne er overrasket over den «skitne» produksjonen av deler og komponenter til de bensin- og dieseldrevne bilene.

Elbil­produksjonen er renere enn antatt

Både elbiler og strøm produseres med mindre klimagassutslipp enn fossilbiler. Hvis produsentene må betale for utslippene sine, kommer elbilene enda bedre ut enn antatt.

Hvis du bare ser på hva bilen slipper ut når du kjører den, er det ikke noen tvil. Elektriske biler er mye renere og mer miljøvennlige enn bensin- og dieselbiler.

Men hvor miljøvennlig er selve produksjonen? Er ikke både batteriprodusentene og kraftverkene som lager strømmen, noen miljøsvin? Ikke ifølge ny forskning som har priset utslippene fra både bilproduksjon og drivstoff.

Overraskede forskere

– Det overraskende er hvor mye lavere utslippene fra elektriske biler er, sier Stephanie Weber, postdok ved Yale University i USA og en av forskerne bak studien.

– Forsyningskjeden for biler med forbrenningsmotor er rett og slett så skitten at elektriske biler ikke kan måle seg med dem, heller ikke når du regner inn indirekte utslipp, sier Weber på Yales egen nettside.

Pris for utslipp

– Dette arbeidet var avslutningen av doktorgraden til Paul Wolfram, forklarer medforsker Edgar Hertwich. Han har selv forsket hos Yale i USA. Nå er han professor ved NTNU og leder arbeidet med ressurseffektivitet og klima i FNs Ressurspanel.

NTNU-professor Edgar Hertwich beskriver hvordan teknologiutvikling og slitasje favoriserer elbiler enda mer.
NTNU-professor Edgar Hertwich beskriver hvordan teknologiutvikling og slitasje favoriserer elbiler enda mer.

– Det han har befattet seg med, er miljøkonsekvensene i produksjon av biler og produksjon av energi til fremdrift. I den studien brukte han energimodellen fra det amerikanske energidepartementet – NEMS, forteller Hertwich til forskning.no.

Wolfram la inn prisene på utslippene som produksjonen av biler, batterier, bensin og strøm fører til. Resultatet av beregningene er at elbiler lønner seg, og de lønner seg mer enn de gjør i en modell der det bare legges skatt på utslippene fra bensin- og dieselbiler.

Teknologien blir bedre

Yale-professor Ken Gillingham, som også har arbeidet med studien, sier det slik:

– En stor bekymring om elektriske biler er at forsyningskjeden, inkludert utvinning og bearbeidelse av råvarer og produksjon av batterier, er langt fra ren. Hvis vi priser karbon i disse prosessene, var forventningen at elektriske biler skulle bli veldig dyre. Det viser seg at det ikke er tilfellet. Hvis du priser også karbonet i forsyningskjeden for bilene som drives på fossilt brennstoff, ville salget av elektriske biler faktisk øke.

Forskerne peker også på et par andre argumenter for at de elektriske bilene kommer enda bedre ut enn de gjør i disse beretningene.

Motoren slites

For det første kommer teknologien til å utvikle seg, blant annet med mer fornybar energiproduksjon.

– I tillegg er forbrenningsmotoren den delen i bilen som slites ut raskest. Det er mange deler i en «vanlig» bil som du ikke har i en elbil, som slites ut. Det tok vi ikke hensyn til – det ville favorisere elbilen enda mer. Vi antok samme levetid, forteller Edgar Hertwich.

Paul Wolfram har tatt for seg klimakonsekvensene av både bilproduksjon og energiproduksjon i doktoravhandlingen sin.
Paul Wolfram har tatt for seg klimakonsekvensene av både bilproduksjon og energiproduksjon i doktoravhandlingen sin.

Paul Wolfram oppsummerer det slik på Yale-universitetets egne nettnyheter: – Elefanten i rommet er forsyningskjeden for fossilbiler, ikke forsyningskjeden til elbiler!

Ny og gammel teknologi

Linda Ager-Wick Ellingsen konstaterer at elbilene er i ferd med å få ned utslippene enda mer enn de har gjort til nå. TØI-seniorforskeren har en doktorgrad på livsløpsanalyser og har forsket på elbiler i mange år.

I en sak fra faktisk.no som forskning.no publiserte, har hun uttalt at det var mer forurensende å produsere elbiler enn fossilbiler. Men det er fire år siden.

– Vi sammenligner en veldig ny teknologi med en veldig gammel teknologi. I starten av en teknologi vil den ofte ha en del utfordringer, men vi kan forvente at elbilene blir bare bedre og bedre, forklarte hun for noen måneder siden til Teknisk Ukeblads podkast Elbil – Teknisk sett.

Ellingsen peker også på at masseproduksjon gjør at energiforbruket per battericelle går ned. Hun forklarer hvordan nye, norske og nordiske batterifabrikker også vil bidra til lavere utslipp, siden de kommer til å drive på renere strøm.

Samtidig minner hun om at det finnes flere miljøbelastninger enn bare klimagassutslipp. Høyere forbruk av forskjellige mineraler er et eksempel som er aktuelt i elbilproduksjonen.

Ikke nullutslippsbiler

Professor Lars-André Tokheim på Universitetet i Sørøst-Norge har vist hvordan klimaavtrykket fra elbilen kan bli 85 prosent lavere i 2035. – Men det blir feil å kalle elbiler for nullutslippsbiler, understreker han i denne saken fra Universitetet i Sørøst-Norge på forskning.no.

– Både produksjon av selve bilen, av batterier og strømmen til lading er i mange land hentet fra fossile brennstoff.

Referanser:

Paul Wolfram, Stephanie Weber, Kenneth Gillingham og Edgar G. Hertwich: Pricing indirect emissions accelerates low-carbon transition of US light vehicle sector. Nature Communications, desember 2021, doi: 10.1038/s41467-021-27247-y

Mudit Chordia, Anders Nordelöf og Linda Ager-Wick Ellingsen: Environmental life cycle implications of upscaling lithium-ion battery production. The International Journal of Life Cycle Assessment, september 2021, doi: 10.1007/s11367-021-01976-0

Lars-André Tokheim, Øivind Høidalen og Geir Fuglaas: Er elbilen et bærekraftig alternativ til fossilbilen? Rapport, Institutt for prosess-, energi og miljøteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, januar 2021.

Linda Ager-Wick Ellingsen, Guillaume Majeau-Bettez, Bhawna Singh, Akhilesh Kumar Srivastava, Lars Ole Valøen og Anders Hammer Strømman: Life Cycle Assessment of a Lithium-Ion Battery Vehicle Pack. Journal of Industrial Ecology, november 2013, doi: 10.1111/jiec.12072. Sammendrag

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS