Stadig flere kjøper elbiler, og kanskje kjører elbileierne med litt bedre samvittighet enn andre. Men hvor stor effekt har egentlig elektrifisering av bilparken?

Elbilen kan spare myndigheter for enorme summer, ifølge forskere

Det blir sakte, men sikkert flere elbiler på veiene. Men hvilke følger får det over tid? Amerikanske forskere mener elbilene vil spare staten for enorme summer, og samtidig redusere antall tidlige dødsfall.

Det hersker liten uenighet om at elbiler er bedre for miljøet enn fossilbiler. Men hvor mye har det å si i det store bildet? Hvor mye renere blir lufta når tre fjerdedeler av alle biler går på elektrisitet?

Vi tar turen over til USA. Amerikanerne er kjent for sine svære, bensinslukende SUV-er og pickuper. Og selv om vi snakker om Teslaens hjemland, har ikke amerikanerne kommet like langt som nordmenn i å gjøre bilparken mer elektrisk. Mens Norge har høyest elbilandel i verden, må amerikanerne nøye seg med en fjerdeplass, skrev Green Car Reports i 2019.

Men, sakte eller fort; utviklingen går i retning elektrisk, enten man liker det eller ei. Amerikanske forskere har undersøkt hvor mye en omfattende elektrifisering av bilparken vil bety for helse og økonomi. Tallene de viser frem i en ny rapport vil få mange til å sperre opp øynene.

Tror staten kan spare 600 milliarder

Det er ikke småpenger å spare på elektrifisering av bilparken, ifølge en pressemelding.

Hvis amerikanerne bytter ut 25 prosent av bilparken sin med elektriske kjøretøy, vil staten kunne spare omtrent 150 milliarder kroner hvert eneste år. Denne innsparingen kommer av at færre får skader relatert til luftforurensning, og dessuten vil man få mindre dramatiske endringer i klimaet, ifølge forskerne.

Forskerne undersøkte også et mer ekstremt scenario, der de tok utgangspunkt i at 75 prosent av bilparken blir elektrisk, og at mer av energien som lader elbilene blir fornybar. Ifølge studien skal staten kunne spare 70 milliarder dollar, omtrent 618 milliarder kroner, årlig. Men å få så mange elbiler på veien ligger nok langt frem i tid. Og bare 10 prosent av det totale energiforbruket i USA i 2017 fornybart, ifølge FN.

Forskerne studerte bilparken slik den så ut i 2014, og utslippsdata fra samme år. De regnet ut at man ville spart miljøet for 250 millioner tonn med CO2 dersom 25 prosent av bilparken ble elektrisk.

Til sammenligning ble totalt 50,3 millioner tonn CO2 sluppet ut i Norge i 2019, skriver Statistisk Sentralbyrå.

Luftforurensing koblet til hjerte- og karsykdom

CO2-utslipp er ikke det eneste problemet med fossilt brensel. Dieselpartikler bidrar til luftforurensing, som er et kjent fenomen og et problem spesielt i de store byene. Forskning har koblet slik luftforurensing til hjerte- og karsykdom.

– Assosiasjonen mellom luftforurensning og hjerte- og karsykdommer er godt dokumentert på befolkningsnivå, sa Bendik Brinchmann i en artikkel om temaet i 2018.

Bendik Brinchmann var den gang doktorgradsstipendiat ved FHI, og hovedfortatter av studien.

En annen forskning.no-artikkel fra 2014 melder om problemer for astmatikere, barn og eldre i storbyer med mye luftforurensning.

– Tidligere forskning har relatert luftforurensning til sykehusinnleggelser, og blant annet hjerteproblemer og lungeproblemer, sa forsker ved Meteorologisk institutt, Anna Benedictow.

Strømproduksjon kan forurense

Marianne Tronstad Lund er seniorforsker i Cicero. Hun forsker på blant annet klimaeffekten av utslipp i transportsektoren. Etter forespørsel fra forskning.no kastet hun et blikk på studien, og får inntrykk av at det ligger grundig arbeid bak resultatene.

Marianne Tronstad Lund er seniorforsker ved Cicero. Hun er ikke overrasket over at amerikanske forskere viser frem store tall etter å ha undersøkt effektene av flere elbiler.

– Det er jo utfordrende å sette tall på kostnader relatert til dette, men så vidt jeg kan se etter en rask kikk på artikkelen bruker forfatterne veletablerte metoder, datasett og modeller i studien. Et viktig forbehold er jo typen elektrisitet som benyttes, som forfatterne vel også påpeker, og at man ikke bare flytter kilden til forurensning, skriver hun i en e-post.

Og det ble tatt hensyn til at strømproduksjon kan forurense, forsikrer forskerne. Estimatet i studien om at man kan spare 250 millioner tonn med CO2, er dermed basert på strømproduksjonen slik den var i 2014. Der er også kullkraftverk inkludert.

Er elbilen en livredder?

Forskerne bak studien mener at flere elbiler på veiene ikke bare kan spare staten for millioner. Den skal også redde mange fra en tidlig død.

– Elektrifisering av bilparken i USA kan forhindre hundre- eller tusenvis av for tidlige dødsfall årlig, mener Daniel Peters, som er hovedforfatter av studien.

Tronstad Lund er ikke overrasket over at forskerne bak studien kommer frem til nettopp det.

– På helt generelt grunnlag så er fossildrevne biler en viktig kilde til lokal luftforurensning, særlig i urbane områder, med negative effekter på helse. Så at man finner en reduksjon i premature dødsfall ved overgang til elbiler er som forventet, mener hun.

Men - kanskje skal ikke elbilen ha all æren. Tiltak som partikkelfilter, katalysatorer og standarder for svovel i drivstoff har også hatt betydning for å begrense luftforurensingen tross en voksende bilpark i Norge, forteller Marianne Tronstad Lund.

Referanser:

Peters, D. R., Schnell, J. L, Kinney, P. L., Naik, V., Horton, D. E. (2020). Public Health and Climate Benefits and Tradeoffs of U.S. Vehicle Electrification. GeoHealth.

Powered by Labrador CMS