Tallet på viltpåkjørsler i Norge har økt de siste to årene. Flertallet av kollisjoner med elg og annet hjortevilt skjer i mørketidsmånedene fra oktober til februar.
Tallet på viltpåkjørsler i Norge har økt de siste to årene. Flertallet av kollisjoner med elg og annet hjortevilt skjer i mørketidsmånedene fra oktober til februar.

Antall viltpåkjørsler har økt de siste årene

Tallet på viltpåkjørsler i Norge har økt med 15 prosent de siste to årene. Mer enn 9.000 dyr er påkjørt, viser tall fra SSB.

Flertallet av kollisjoner med elg og annet hjortevilt skjer i mørketidsmånedene fra oktober til februar, viser beregninger fra forsikringsselskapet If.

I en undersøkelse fra Frende svarer halvparten av de 1.007 spurte at de er redde for å møte på vilt eller andre dyr når de kjører eller sitter på i bil. Like mange svarer at de har møtt vilt på veien. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat.

I undersøkelsen svarer 79 prosent i Nordland at de har møtt vilt på veien. Deretter kommer Vestfold og Telemark (61 prosent), Møre og Romsdal (58), Innlandet (58), Troms og Finnmark (57).

De øvrige tallene er slik: Viken (52), Trøndelag (49), Oslo (48), Vestland (46), Rogaland (45) og Agder (44).

– Det krever mer av deg som sjåfør når du kjører på strekninger der det kan være vilt i veien. Senk farten og følg godt med i terrenget på siden, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS