Det ble 12.000 flere personer i Norge i årets tre første måneder.

Folkeveksten i Norge fortsetter

Det ble 12.000 flere personer i Norge i første kvartal. Hovedårsaken er flyktninger fra Ukraina, men også fødselstallet økte.

Ved utgangen av mars var folketallet i Norge 5.562.350, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

18.900 innvandret i første kvartal, mens 8100 utvandret. Det ble født 13.000 barn og 11.600 personer døde.

Antall barn født i første kvartal har økt med rundt 700 fra samme kvartal i fjor. Dette er likevel et lavt tall sammenlignet med samme kvartal de siste 25 årene.

Fødselstallene steg i alle aldersgrupper det er vanlig å regne fødselsrater for, men unntak av den yngste gruppen, 15–19 år.

– Dersom denne utviklingen fortsetter ut året, vil det samlede fruktbarhetstallet øke i 2024, sier seniorrådgiver Magnus Haug i SSB.

For landet som helhet var det flere fødsler enn dødsfall i første kvartal. 214 kommuner hadde imidlertid fødselsunderskudd.

Av de 18.900 innvandrerne som kom til Norge i første kvartal, kom rundt en tredel fra Ukraina. Polske, syriske og svenske statsborgere var de neste i rekken.

Blant ukrainske innvandrere var det en nedgang fra 11.200 i fjerde kvartal 2023 til 6.650 i årets første kvartal. De siste kvartalene har det dessuten vært liten økning i utvandringer blant ukrainere. I første kvartal utvandret 1.100 ukrainske statsborgere.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS