Familiemiddager kan gi rom for kommunikasjon og støtte mellom foreldre og barn. (Foto: Colourbox)

Familiemiddager mot nettmobbing

Fellesmiddagen kan hjelpe unge til å håndtere problemene knyttet til cybermobbing.

Tiden man deler sammen med familien rundt matbordet kan være et sted for støtte og omsorg.

Den tiden kan være særlig verdifull for ungdom som sliter med nettmobbing, ifølge canadisk studie.

Hemmelig liv på nett

Unge som blir plaget av andre over nett, er svært utsatt for en rekke psykiske problemer som kan føre til angst, depresjon, misbruk av rusmidler, selvskading, og utagerende adferd.

Til forskjell fra mobbing som skjer ansikt til ansikt, kan nettmobbing være mye vanskeligere for foreldrene å finne ut av, fordi de ikke har oversikt over barnets “hemmelige liv” på nett.

Forskere fra McGill University ville se hvordan ungdom som opplevde nettmobbing og deres mentale helse samsvarte med familiens middagsvaner.

Resultatene fra studien, publisert i JAMA Pediatrics, viser at en middag tilbrakt i fellesskap kan hjelpe mot de sosiale konsekvensene fra mobbingen.

Kontakt og kommunikasjon

En samlet undersøkelse av amerikanske skoleelever mellom 12 og 18 år fra ulike skoler, kartla barnas nettvaner og mentale helse.

Det viste seg at rundt 18 prosent av elevene hadde opplevd en form for nettmobbing i løpet av de siste 12 månedene. Problemer som bruk av rusmidler, hærverk og slåssing ble også koblet til de som ble gjort til mobbeoffer.

Men i tilfeller hvor barnet deltok i fire eller flere fellesmiddager, var tilfellene av nettmobbing og de mentale problemene som ofte kobles til mobbingen, betydelig lavere.

Ingen enkel løsning

Tidligere forskning har vist at ungdommers mentale helse bedres av å tilbringe tid sammen med familien rundt middagsbordet. Stort sett på grunn av kontakten og kommunikasjonen de har, og foreldrenes aktive deltakelse ungdommens liv.

Likevel trekker forskerne bak studien fram at man hverken skal se nettmobbing som ene og alene ansvarlig for de ulike mentale problemene, og at kun familiemiddager kan hjelpe mot disse problemene. I stedet oppfordrer de til å utvikle bedre framgangsmåter for å hjelpe ungdom som blir utsatt for mobbing.

Referanse:

Frank J. Elgar, PhD1, Anthony Napoletano, BA1,; Grace Saul, BA1; Melanie A. Dirks, PhD1; Wendy Craig, PhD; V. Paul Poteat, PhD; Melissa Holt, PhD5; Brian W. Koenig, MS: Cyberbullying Victimization and Mental Health in Adolescents and the Moderating Role of Family Dinners. JAMA Pediatrics (2014)

Powered by Labrador CMS