Over 1 000 tvillingpar hvert år

Det blir stadig født flere tvillingpar i Norge. I løpet av inneværende år vil norske kvinner føde over 1 000 av dem.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er en fordobling siden 1985. Forskerne i Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget en analyse som viser at stadig flere kvinner føder tvillinger både i Norge og andre industrialiserte land.

Forklaringen er assistert befruktning og høyere alder hos de fødende.

Kvinner i Rogaland topper statistikken med flest tvillingfødsler, mens kvinner i Oppland og Nordland befinner seg i den andre enden av skalaen.

Kvinner som har fått tvillinger fra før, har nesten ti ganger så stor sjanse for å gjenta bedriften i forhold til de som har fått ett barn av gangen.

Stadig økning

Det har vært en økning i antall tvillingfødsler siden begynnelsen av 1980-tallet. I løpet av 1980-tallet var økningen 25 prosent mens tallet økte med hele 42 prosent på 1990-tallet.

Det har også vært en markert økning i antall trillingfødsler og fødsler med flere enn tre barn.

Statistikken viser at antall tvillingfødsler per 1 000 fødsler lå på 12 i 1950-årene. Deretter sank tallet til under ti fram til 1980. Da startet den kraftige veksten som i dag er kommet opp til om lag 18 tvillingfødsler per 1 000 fødsler.

SSBs tall viser at sannsynligheten for å få tvillinger er høyest i de eldste aldersgruppene.

For kvinner under 25 år har det skjedd små endringer i sannsynligheten for å føde tvillinger.

Europeisk økning

Studier viser at raten for eneggede tvillinger er rundt 3,5 per 1 000 fødsler i store deler av verden.

Derimot er det store variasjoner i raten for toeggede tvillinger.

I løpet av de siste tiårene har det vært en markert økning i tvillingfødsler i de fleste industrialiserte land. De skandinaviske land ligger høyest.

Tidligere kunne tvillingfødsler knyttes til folkeslag. Tvillingraten var høyest blant svarte og lavest blant orientalske folkeslag mens hvite europeere havnet midt imellom.

Assistert befruktning

Etter at assistert befruktning ble introdusert, har tvillingratene endret seg fullstendig.

Variasjoner i tvillingrater mellom land og folkeslag skyldes ikke lenger bare biologiske faktorer, men i enda høyere grad assistert befruktning.

I 2001 var Jonas og Jørgen og Julie og Sofie typiske eksempler på tvillingnavn.

(NTB)

Powered by Labrador CMS