Langvarige smerter hos ungdom er assosiert med mer fravær fra skolen.

Ungdommer som lever med smerter opplever mer stress i hverdagen

Norske forskere har sett nærmere på ungdommenes egne erfaringer med smerter.

Smerte er et komplekst og sammensatt problem som har betydelig innvirkning på ungdommens liv, skriver forskerne bak en ny studie der de ser nærmere på ungdommers erfaring med langvarige smerter.

Studien er publisert i tidsskriftet Sykepleien Forskning.

Mellom 15 og 35 prosent av barn og unge opplever å ha langvarige smerter. Forskerne har intervjuet syv ungdommer om deres erfaringer med å leve med smerter.

De langvarige smertene ser ut til å ha flere konsekvenser for ungdommene. Det er knyttet til fravær fra skole og sosiale aktiviteter, søvnproblemer og generelt nedsatt livskvalitet.

Stresset over skole

Ungdommene som deltok i studien, fortalte at de føler mye stress knyttet til skolearbeid. De var alle opptatt av å få gode karakterer og unngå fravær fra skolen. Det var viktig å gå på skolen for å henge med på skolearbeidet, men også fordi de «vil være som alle andre». Flere av dem fortalte at de prøver å gå på skolen selv om de har store smerter.

«Og når det er sånn mageknip da, så kan det bli sånn at jeg ikke … av og til kan jeg føle for å gå hjem, men fremdeles så gjør jeg det ikke. På grunn av fraværsgrensen», sa en av jentene som deltok i studien.

De fleste ungdommene opplevde stresset som en av de viktigste årsakene til smertene.

– For mange ungdommer kan det være slik at stress i livet manifesterer seg som en fysisk plage, og at smertene blir et symptom på dette, skriver forskerne i studien.

Usynlig for de rundt

Ungdommene fortalte også at noe av det vanskeligste med å ha kroniske smerter, er at det ikke er synlig for de rundt. De fleste av dem snakket ikke om smertene sine med venner.

Ofte er ikke foreldrene klar over at barna har smerter. Dette kan føre til at ungdommene ikke får den hjelpen og støtten de har behov for.

Smerter kan ha alvorlige konsekvenser for ungdommene og familiene deres, både på kort og på lang sikt, skriver forskerne bak studien. Det er behov for mer forskning på dette området.

– Smerter er det største helseproblemet

I en lignende studie fra 2017, publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Pain, intervjuet forskere seks norske ungdommer om deres erfaringer med langvarige smerter.

Her fant forskerne ut at langvarige smerter ser ut til å skape høyere stressnivå for ungdommene. De hadde mer problemer med søvn og generelt dårligere humør enn andre ungdommer.

Resultatene viste at følelsen av angst hos ungdommene var knyttet til smertene. De var frustrerte og usikre, noe som førte til søvnproblemer, fravær fra skolen, og at de måtte droppe fritidsaktiviteter.

Christopher Sivert Nilsen, forsker ved avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet, understreker at kroniske smerter er et viktig område som får for lite oppmerksomhet i forskning.

– Smerte er det største helseproblemet vi har, og vi vet lite om smerter hos barn og unge, sier han til forskning.no.

Fører til fravær fra skolen

Forskerne bak den nye studien skriver også at barn og ungdom som lever med langvarige smerter, har større risiko for å utvikle tilleggsproblemer som depresjon og angst. Derfor er det viktig å ha fokus på forebygging.

– Langvarige smerter fører i stor grad til uføretrygd og sykdomsfravær, sier Nilsen.

I en amerikansk studie fra 2019, publisert i tidsskriftet The Clinical Journal of Pain, så forskere på fravær fra skolen hos unge som lever med langvarige smerter. Hver tredje av de over 8.500 deltakerne rapporterte å ha hatt vedvarende smerter i løpet av det siste året. Disse barna og ungdommene hadde mer fravær fra skolen enn resten.

Koblingen mellom fravær fra skolen og langvarige smerter hos unge viser at det er behov for tilbud som gjør skolehverdagen mer overkommelig for de som lever med smerter, skriver forskerne i den amerikanske studien.

Referanser:

Sylte, M. m.fl., Å leve med smerter i ungdomstiden – en kvalitativ studie av ungdommers erfaringer, Sykepleien Forskning, 17. September 2021

Sørensen, K. m.fl, Adolescents’ experience of complex persistent pain, Scandinavian Journal of Pain, 01. April 2017

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS