Atferdsvansker holder mødre hjemme

Yrkesaktive kvinner som får barn med atferdsvansker, er i større grad ute av arbeidslivet tre år etter fødselen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Det viser funn i en ny studie der forskere har analysert data fra over 22 000 mødre i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Disse opplysningene er igjen sett i sammenheng med registre som FD-Trygd. Forskerne har sammenlignet med mødre som har barn uten atferdsvansker.

Det er kjent fra tidligere at mor jobber mindre hvis hun har barn med alvorlige diagnoser som autisme og funksjonshemming.

Innadvendte ga lavere deltakelse

Forskerne har skilt mellom barn med typisk innadvendte trekk og de med utagerende oppførsel.

De innadvendte barna preges av tristhet, tilbaketrekking eller utrygghet. For de utagerende er det oftere snakk om aggressivitet, dårlig oppmerksomhet eller hyperaktivitet.  

Til forskernes overraskelse var det sterkest sammenheng mellom mors yrkesdeltagelse og det å ha et innadvendt barn, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sin nettside. Å ha utagerende barn ble ikke koblet til endret deltakelse i jobblivet.

Forsker Ragnhild Bang Nes ved FHIs førsteforfatter på studien. Hun sier mødre med deprimerte eller engstelige barn oftere blir følelsesmessig involvert:

- Det er mulig de aggressive og vanskelige barna vekker mer kontroll og disiplin hos foreldrene, mens de triste barna utløser mer bekymring og beskyttende reaksjoner fra mødrene, påpeker Bang Nes.

Skal studere langtidseffekter

En av fem mødre (22 prosent) er ute av arbeid tre år etter fødselen når de har et barn med betydelige internaliserende atferdsproblemer, eller innadvendte trekk, eller en kombinasjon av dette og utadvendte trekk.

I gruppen der barn var fri for atferdsvansker, sto bare 15 prosent utenfor arbeidslivet, skriver FHI. Alle mødrene var i lønnet arbeid før de ble gravide.

Fleksibilitet i arbeidsituasjonen vil være viktig for mødrenes muligheter og beslutning om å stå i arbeid, påpeker forskerne i sin konklusjon.

De viser en midlertidig utgang fra arbeidslivet, men hva som skjer på lengre sikt er ikke undersøkt ennå.

Referanse:

Bang Nes, R.; Johan Hauge, L.; Kornstad, T.; Kristensen, P. Landolt, M.A.; Eskedal, L.T.; Irgens, L.M. and Vollrath, M.E. The Impact of Child Behaviour Problems on Maternal Employment: A Longitudinal Cohort Study. Journal of Family and Economic Issues. Sammendrag

Powered by Labrador CMS