Snillere svensk ungdom

Færre svenske 15-åringer skulker, stjeler og drikker nå enn på midten av 1990-tallet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Utadvente elever bruker mer tid på å pleie vennskap, og mindre på leksene. Det gir dårligere odds for toppkarakterer. (Foto: Colourbox)

Svenske forskere har kartlagt niendeklassingers lovlydighet helt siden 1990-tallet, og også sett på hvilke holdninger ungdommene har til forskjellige typer lovbrudd.

De siste resultatene, samlet inn i 2011, viser at söta brors barn blir stadig mindre kriminelle.

Færre skulker, færre tagger, færre stjeler og færre begår alvorlige lovbrudd som grov vold eller innbrudd.

Dessuten synes svenske jenter og gutter stadig mindre om slike handlinger – verken tagging, skulking eller nasking er like greit i dag som da undersøkelsene begynte i 1995.

Færre nasker, færre drikker og færre tagger

9. klasse er siste året i grunnskolen i Sverige, og ungdommene er typisk rundt 15 år gamle det året.

I den anonyme undersøkelsen svarte rundt 6500 av dem på om de noensinne har begått kriminelle handlinger eller deltatt i annen såkalt problematferd, som for eksempel skulking.

Dessuten spurte forskerne om ungdommene har venner som har begått lovbrudd, om hva slags forhold de har til sine foreldre, hvordan de trivdes på skolen – og en hel rekke andre spørsmål. Dette er den åttende gangen studien er gjennomført.

På nesten alle punkter er trenden nedadgående:

I 1995 var det 37 prosent som oppga at de hadde nasket, mens andelen nå er på 18 prosent. Andelen som noensinne har tagget gikk ned fra 44 til 34 prosent, og nøyaktig de samme tallene gjaldt for skulking.

Færre drikker også alkohol: I 1995 hadde to av tre ungdommer drukket seg fulle minst én gang – i 2011 var andelen sunket til 43 prosent.

Studien viser at jenter som regel er mer lovlydige enn gutter, men det var noen unntak.

For eksempel oppga flere jenter enn gutter at de noensinne hadde drukket seg fulle. Andelen som hadde forsøkt sterkere narkotiske stoffer var omtrent lik for begge kjønn.

"Svenske tenåringer drikker mindre enn før. Noe overraskende ser det ut til at jenter drikker mer enn gutter." (Foto: Colourbox)

Noen få begår nesten alle kriminelle handlinger

Holdningene til lovbrudd synes også å ha blitt strengere, skriver forskerne. Det var langt færre som mente det ville være greit at en kompis nasket noe i en butikk i 2011 enn da spørsmålet ble stilt på 1990-tallet.

Det er et lite antall mennesker som begår storparten av lovbruddene. Rundt ti prosent av ungdommene som svarte stod for hele to tredjedeler av lovbruddene.

Forskerne skriver at ungdommer som har begått flere lovbrudd oftere har en mer avslappet holdning til loven. De hadde ofte dårlig kontakt med sine foreldre, og de oppga å tilbringe mer tid sammen med venner på kveldstid.

Ofte hadde slike ungdommer også dårligere selvkontroll og mindre interesse av å gjøre det bra på skolen – i hvert fall slik de selv oppga det.

Stadig færre svarer

I studien viser de svenske forskerne til lignende resultater i Finland og Danmark.

De refererer ikke til noen norske undersøkelser, men en studie fra Statistisk sentralbyrå fra i fjor indikerer at noen av de samme trendene også gjelder her til lands.

Ett forbehold kommer forskerne med: Det er stadig færre som svarer på undersøkelsen for hver gang den gjennomføres. Første gang studien ble gjort, i 1995, var det bare fem prosent som ikke svarte.

I 2011 var cet 22 prosent av tenåringene som lot være å svare. 

Forskerne skriver at det for en stor del gjaldt de ungdommene som av forskjellige grunner ikke var på skolen den dagen undersøkelsen ble gjennomført.

Det gjør kanskje at i det minste resultatet for skulking bør tas med en klype salt. Det er ikke utenkelig at skulkeprosenten hadde vært høyere om de som faktisk skulket den dagen studien ble gjennomført også hadde svart.

Svenskene mener likevel resultatene godt kan sammenlignes over tid, blant annet fordi den samme trenden vises over flere år, og for nesten samtlige faktorer.

Kilde:

Jonas Ring m.fl.: Brott bland ungdomar i årskurs nio. Resultat från Skolundersökningen om brott åren 1995–2011. Brå – centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott, rapport 2013:3

Powered by Labrador CMS