Andelen barn som etter samlivsbrudd bor fast hos mor har sunket fra 84 prosent i 2002 til 49 prosent i 2020.
Andelen barn som etter samlivsbrudd bor fast hos mor har sunket fra 84 prosent i 2002 til 49 prosent i 2020.

Stadig flere barn har delt bosted etter foreldrenes samlivsbrudd

Hele 43 prosent av barna bor nå vekselvis hos den ene eller den andre av foreldrene etter samlivsbrudd.

Tidligere var det vanlige at barna bodde fast hos mor etter en skilsmisse eller et samlivsbrudd.

Men andelen barn som gjør det, har sunket fra 84 prosent i 2002, til 62 prosent i 2012 og videre ned til 49 prosent i 2020.

Andelen barn fra oppløste familier som bor fast hos far har samtidig ligget stabilt på 7 prosent.

I stedet er delt bosted for barna i ferd med å bli det vanlige.

Ny SSB-studie

Forskeren Kenneth Aarskaug Wiik hos Statistisk sentralbyrå (SSB) har i en ny studie sett på utviklingen de siste årene i delt bosted for barn etter samlivsbrudd.

Rapporten hans viser altså at det blir stadig vanligere at foreldrene deler den daglige omsorgen for felles barn etter at de har gått fra hverandre.

Sosioøkonomiske forskjeller

SSB-forskeren finner at foreldre med midlere og høyere inntekter oftere deler barnas bosted, enn foreldre med lav inntekt.

Delt bosted er også vanligere om foreldrene har lang utdanning.

Forskeren finner ingen forskjell mellom tidligere samboere og tidligere gifte i hvor vanlig det er å dele barnas bosted etter samlivsbrudd.

Men delt bosted er vanligere om foreldrene har bodd lenge sammen.

Kenneth Aarskaug Wiik forsker på familier og samliv hos SSB.
Kenneth Aarskaug Wiik forsker på familier og samliv hos SSB.

Likestilte deler oftere

Delt bosted er også vanligere om foreldrene delte arbeidet i hjemmet likt mellom seg da de bodde sammen.

Delt bosted er i tillegg vanligere om det er et lavt konfliktnivå mellom foreldrene.

SSB-forskeren sitt intervjuutvalg besto av innpå 3000 foreldre med felles barn som ikke bodde sammen.

I alt 14 prosent av disse hadde innvandrerbakgrunn. Blant disse hadde 29 prosent delt bosted for barna.

Eget rom og tilgang til barndomshjemmet

Delt-bostedsforeldre er i gjennomsnitt sammen med barna sine 50 prosent av tiden. Det vanlige er at foreldrene er sammen med barnet en uke av gangen.

Syv av ti barn med delt bosted, har tilgang til barndomshjemmet fordi en av foreldrene fortsatt bor der. Dette er mindre vanlig for barna som bor fast hos en av foreldrene.

Åtte av ti delt-bostedsbarn har dobbelt opp med rom, sammenliknet med rundt seks av ti barn som bor fast hos den ene forelderen.

Kun 0,3 prosent av foreldrene i denne SSB-undersøkelsen praktiserer en ordning hvor barna bor fast, og foreldrene flytter inn og ut av barnas bolig.

Flest barn fødes av ugifte foreldre

Årlig oppløses i underkant av 20.000 ekteskap i Norge.

Men stadig flere norske foreldre er samboere og hvor mange av disse forholdene som oppløses hvert år, har ikke SSB statistikk for.

Mer enn halvparten av alle barn født i 2021 hadde samboende foreldre som ikke var gift.

Bare litt over halvparten av norske barn bor nå hos gifte foreldre. Om lag en firedel bor hos samboende foreldre.
Bare litt over halvparten av norske barn bor nå hos gifte foreldre. Om lag en firedel bor hos samboende foreldre.

Enklere med delt bosted

Flere regelendringer de siste 20 årene har gjort det enklere for foreldre å dele bosted, både praktisk og økonomisk.

En regelendring i 2003 om beregning av barnebidrag gir lavere bidrag om foreldre har mer samvær med barnet.

En lovendring i 2013 gir barn som har fylt syv år mulighet til å si sin mening, før det tas beslutninger som omhandler dem og deres bosted.

Rettsforlik og dom

Svært få delt-bostedforeldre får avtaler om barna fastsatt ved rettsforlik eller dom. Dette er vanligere om barnet bor fast enten bare hos mor eller bare hos far.

Bare 6 prosent av foreldre med delt bosted oppgir at de ikke har en muntlig eller skriftlig avtale som regulerer samværet med barna.

SSB-forskerne ser at delt-bostedsforeldrene generelt er mer fornøyde med bostedsordningen og samværsmengden enn andre foreldre. Tre av fire delt-bostedforeldre oppgir at de er svært fornøyde.

Men foreldre er aller mest fornøyde med bostedsordningen hvis barnet bor fast hos dem. Minst fornøyd er en forelder hvis barnet bor fast hos den andre forelderen.

Hvor fornøyde er barna?

I denne undersøkelsen har forskeren bare fått høre fra foreldrene.

Barn er ikke blitt spurt om hvor fornøyde de er med bostedsordningen sin etter foreldrenes samlivsbrudd.

Men i denne forskning.no-artikkelen fra 2019, så får du vite hva 35 barn og unge som ble dybdeintervjuet av to forskere fortalte om livene sine etter at foreldrene deres hadde skilt lag.

Får ungene bestemme, så verdsetter de fleste fleksible ordninger hvor de for eksempel kan bo lengre perioder hos hver forelder eller bo mer hos den ene. Alt etter hva de selv synes er praktisk og ønskelig.

– Dette temaet er imidlertid noe barna synes er vanskelig å ta opp, fordi de er redde for å såre en av foreldrene, fortalte forskerne Hilde Lidén og Ragni Hege Kitterød.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse:

Kenneth Aarskaug Wiik: «Delt bosted for barn etter samlivsbrudd», SSB-rapport 2022/53

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS