Tidligere forskning viser at forskjellige typer tiltak i skolen for barn og familier i barnevernet kan ha positive effekter både på skoleprestasjoner og foreldres skoleengasjement. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Skal hjelpe barn i barnevernet med å mestre skolen

Sammenlignet med jevnaldrende har barn i barnevernet betydelig høyere risiko for både frafall i skolen og fremtidig marginalisering.

Årsakene til dette er komplekse og sammensatte. For å forebygge skolefrafall og tette eventuelle kunnskapshull har flere familier i barnevernet behov for godt koordinerte tjenester som inkluderer hjelp og støtte med et helhetlig fokus på familiens utfordringer.

Forskerne bak det nye prosjektet ønsker å gi de kommunale barnevernstjenestene anvendelige, lokalt tilpassede og effektive tiltak for skolestøtte som de kan bruke sammen med den rådgivning, veiledning og tiltak de ellers gir for å hjelpe familier i barnevernet med sine utfordringer.

Det nye prosjektet heter «Kunnskapsoverføring i Barnevernet (KOBA): Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko» og baserer seg på kunnskapsoppsummeringer og analyser av hva tidligere forskning tyder på er effektive tiltak for å bedre skoleprestasjoner. Slik vil forskerne utvikle en praksis som skal prøves ut med familier som har hjemmetiltak fra barnevernet, samt har barn i grunnskolealder. Tiltakene vil både rette seg mot foreldre og barn og foregå utenfor skoletiden og i hjemmet.

Powered by Labrador CMS