Følelse av overvekt kan gjøre deg feit

Tenåringer som føler seg tjukke selv om de har normal vekt, har større sannsynlighet for å bli overvektige i voksen alder.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Én av fem jenter tror de er tjukke – uten at de er det. (Foto: (Illustrasjon: www.photos.com))

Magasiner, nett og tv – vi møter de supertynne kroppene og idealet om en tynn kropp overalt. Men til tross for et skyhøyt krav om å være tynne blir stadig flere av oss overvektige.

- Selvopplevd overvekt hos normale ungdommer kan faktisk føre til at de blir overvektige som voksne, forteller NTNU-forsker Koenraad Cuypers.

Cuypers og kollegaene ved Institutt for samfunnsmedisin har tatt for seg data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) for å belyse overvektsproblematikken fra en ny vinkel: Dette er den første studien som ser på sammenhengen mellom opplevd og reell overvekt i et langsgående perspektiv fra tenåring til voksenlivet.

En evig kamp for idealkroppen

Forklaringene på hvorfor man kan bli overvektig av å tro at man er det, er trolig mange og sammensatte.

Én forklaring kan ligge i psykososialt stress. Stress er forbundet med fedme rundt midjepartiet. Det psykososiale stresset rundt det kroppstynne idealet, sammen med oppfatningen av en selv som overvektig, kan resultere i at man legger på seg.

- En annen forklaring kan være at ungdommene som ser på seg selv som tjukke, gjerne endrer spisevaner, ved for eksempel å hoppe over måltider. Forskning har vist at å droppe frokost kan føre til overvekt, forklarer Cuypers.

Å følge dietter man ikke kan holde over tid, vil også virke mot sin hensikt, siden kroppen etterstreber å opprettholde vekten man hadde før dietten.

Forskerne sjekket om trening gjorde noen forskjell for sammenhengen mellom opplevd og reell overvekt. Men de fant at trening ikke kunne kompensere for den negative effekten av å føle seg overvektig i ung alder.

Høyere BMI, større midjeomkrets

Ung-HUNT1 ble gjennomført i perioden 1995-1997. 1196 normalvektige tenåringer av begge kjønn ble senere fulgt opp i den tredje HUNT-undersøkelsen i perioden 2006-2008. Da var de blitt mellom 24 og 30 år.

Halvparten av dem var fortsatt normalvektige som voksne. Men blant de som var blitt overvektige, fant forskerne en tydelig forskjell:

Dataene viser at 59 prosent av jentene som hadde følt seg tjukke i tenårene, ble overvektige i voksen alder, målt etter BMI-skalaen. Med midjeomkrets som mål var dette tallet hele 78 prosent. 

Blant de jentene som ikke hadde vurdert seg som tjukke i ungdomsårene, var i oppfølgingsstudien 31 prosent overvektige etter BMI-skalaen, og 55 prosent målt etter midjeomkrets.

Normalvektige som i ungdomsundersøkelsen vurderte seg selv som tjukke, hadde i oppfølgingsstudien et BMI-gjennomsnitt på 0,88 høyere enn de som ikke gjorde det. De hadde også fått i gjennomsnitt 3,46 cm større midjeomkrets.

Lignende studier er gjort tidligere blant normalvektige voksne menn og kvinner. Også her økte vekten hos de som så på seg selv som for tjukke.

Enkle tiltak for normal vekt

Studien viser at flere normalvektige jenter enn gutter vurderte seg selv som overvektige: 22 prosent av jentene og ni prosent av guttene så på seg selv som tjukke ved den første undersøkelsen.

En forklaring på denne kjønnsforskjellen kan være at medienes fokus på utseende i større grad retter seg mot jenter enn mot gutter.

- Jenter opplever dermed mer psykososialt stress for å oppnå kroppsidealet, tror Cuypers.

- Samfunnet må gå bort fra å fokusere vekt, og i stedet framheve sunne livsvaner som å spise regelmessig og variert og å spise frokost. Gode sovevaner er også en fordel for å unngå sosialt jetlag.

- Ved å legge til rette for at ungdommene i mindre grad transporteres til og fra skole og fritidsaktiviteter, kunne «pendler-magen» vært unngått, foreslår Cuypers.

Slike tiltak vil gi bedre helse og vil også kunne hjelpe de ungdommene som har det motsatte problemet: altså føler seg normalvektige selv om de er overvektige. For de finnes også.

Ut med modellene!

Cuypers mener at sammenhengen mellom opplevd overvekt og utvikling av overvekt er noe skolesystemet og resten av samfunnet må ta tak i for å snu utviklingen og redusere overvekten i samfunnet.

- Vektnormene i samfunnet må korrigeres slik at ungdommene får et mer realistisk syn på hva som er normalt. I skolen bør man snakke med ungdommene om hva som er alminnelige kroppsformer, og vise at alle kropper er pene som de er.

- Og, ikke minst: Mediene må slutte å framheve modellkroppen som det perfekte ideal. Det er den ikke!, konkluderer Cuypers.

Referanse:

Cuypers m.fl.: Being Normal Weight but Feeling Overweight in Adolescence May Affect Weight Development into Young Adulthood—An 11-Year Followup: The HUNT Study, Norway, Journal of Obesity 2012, doi:10.1155/2012/601872.

Powered by Labrador CMS