Flere unge opplever sterk nedgang i livstilfredshet under Covid-19.

Ungdom mindre tilfredse under koronaepidemien

Ungdom opplever en stor reduksjon i livstilfredshet under koronaepidemien. Det kan føre til økte psykiske plager blant ungdom etter pandemien, advarer forsker.

En ny studie gjennomført av NOVA sammenligner rapportert livstilfredshet og subjektiv livskvalitet blant ungdom før og under koronaepidemien.

– Funnene viser en sterk nedgang i livstilfredshet og andre aspekter av subjektiv livskvalitet under covid-19-pandemien for både jenter og gutter, sier professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og forfatter av studien, Tilmann von Soest.

Livstilfredshet har ifølge von Soest sammenheng med angst og depresjon. Resultatene av studien tyder på at det er viktig å fokusere på ungdom som sliter fremover.

– Pandemien vil fortsette å påvirke oss en god stund, selv om skolene har åpnet igjen. Det er derfor grunn til å anta at også psykiske plager har økt, sier von Soest.

Undersøkelsen er basert på data fra spørreskjemaundersøkelsene «Oslo-ungdom i koronatiden», «Ung i Oslo 2018» og «Ungdata 2020».

Powered by Labrador CMS