Noen ganger kan det være lettere å kommunisere med dyr enn med mennesker. Denne femåringen med autisme får et kyss av en Cavalier King Charles Spaniel som jobber på et sykehus i USA. (Foto: Mike Cardew/Zuma Press)

Barn med autisme er knyttet til kjæledyret sitt

En hund kan bli en bestevenn også for et barn med autisme.

Autisme

Autisme er ulike typer utviklingsforstyrrelser som omfatter vansker med sosialt samspill, kommunikasjon og repeterende atferd.

Symptomene ved varierer fra person til person. Noen har alvorlig psykisk utviklingshemning og svært lite språk, mens andre har gode intellektuelle evner og normalt språk.

De første symptomene kommer vanligvis i løpet av barnets tre første leveår. Autisme er mer vanlig hos gutter enn hos jenter.

Vansker med å forstå andre mennesker og delta i gjensidig sosialt samspill med andre er de mest framtredende trekkene blant de som har normale intellektuelle evner.

Den store variasjonen i symptombildet gjør at man snakker om et spekter av forstyrrelser.

Kilde: Folkehelseinstituttet

­­En firbeint venn kan være viktig for dem som sliter med å forholde seg til mennesker, viser en amerikansk doktorgrad.

– Hunder og andre dyr kan spille en viktig rolle i folks sosiale liv, sier Gretchen Carlisle, forskeren bak studien, i en pressemelding.

Hun spurte 57 barn med autisme i alderen 8-18 år om hvilket forhold de hadde til hunden sin.

Kvalitetstid med hunden

Barn med autisme kan ha vanskeligheter med å kommunisere med andre mennesker, de strever med å forstå ansiktsuttrykk og ikke-verbal kommunikasjon.

Hunder krever ikke de samme ferdighetene, og det kan være noe av grunnen til at barna knytter seg til dem, skriver Carlisle.

Barna i studien var sammen med hunden i gjennomsnitt halvannen time hver dag, og jo mer tid de tilbrakte med den, desto sterkere tilknytning svarte de at de hadde til dyret.

Også foreldrene fortalte at barna var knyttet til hunden.

Dyr får i gang praten

Forskeren fant også tegn på at autistiske barn med ulike typer kjæledyr har bedre sosiale ferdigheter. Foreldrene deres svarte i større grad at barna var flinke til å ta kontakt med andre.

Mange har opplevd at en livlig hund får i gang praten mellom folk.

Flere forskere har funnet at trente hunder kan hjelpe autistiske barn med å takle sosiale situasjoner og bedre kommunikasjonen under behandling. Men det kan også hende at en utrent katt, fisk eller kanin hjemme kan gjøre det lettere å ta kontakt med andre eller svare på spørsmål, tror Carlisle.

– Hvis det er et kjæledyr i huset som barnet er knyttet til, og en besøkende begynner å spørre om dyret, kan barnet være mer troende til å svare, sier hun.

I forskningen sin opplevde hun at barna svarte villig vekk på spørsmål om kjæledyret over telefon, også de to som foreldrene sa at vanligvis ikke var så glade i å snakke i telefonen.

Det var 70 familier med i undersøkelsen, av 285 mulige barn på et senter for autister i USA. De fleste som sa ja til å delta hadde kjæledyr. Dette er altså ikke en tilfeldig utvalgt gruppe, og kontrollgruppa er for liten til å si noe om barna uten kjæledyr.

Vegrer seg for å kjøpe dyr

Carlisle vet ikke om de sosiale ferdighetene er kjæledyrets fortjeneste, for hun undersøkte ikke hvor sosiale barna var før de fikk husdyr.

Hun fant heller ikke noen sammenheng mellom tilknytning til dyret og sosiale ferdigheter.

Det kan være slik at foreldre kjøper et dyr til barn som allerede har gode sosiale ferdigheter, og som de vet kan håndtere dyret på en bra måte.

En del autistiske barn har høyere sannsynlighet for aggressiv oppførsel enn barn med psykisk utviklingshemming, selv om det er store forskjeller mellom barn innenfor autismespekteret. En annen undersøkelse Carlisle gjorde viste at en del foreldre til autistiske barn lar være å kjøpe hund på grunn av barnets oppførsel, og fordi de er redde for at den kan gå ut over hunden.

Referanse:

Gretchen Carlisle: The Social Skills and Attachment to Dogs of Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, oktober 2014. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS