Unge som feilaktig føler seg overvektige, blir ofte fete i voksen alder, viser ny amerikansk studie. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Å føle seg fet kan føre til fedme

Feiloppfatning kan bli selvoppfyllende profeti for tenåringer. Amerikansk studie bekrefter norske funn fra 2012.

Sekstenåringer som feilaktig syntes de var overvektige, hadde 40 prosent større risiko for å bli fete 12 år seinere enn ungdommer som følte seg normalvektige.

Risikoen var størst for gutter. Her var risikoprosenten hele 89 prosent, viser en studie fra Florida State University.

Forskerne hadde brukt data fra 6523 ungdommer som deltok i en stor amerikansk helseundersøkelse, National Longitudinal Study of Adolescent Health.

En stor andel av de som syntes de var fete uten å være det, endte altså opp med en kroppsmasseindeks (BMI) på 30 eller mer. BMI regnes ut fra forholdet mellom høyde og vekt. Grensen for overvekt går ved en BMI på 25, og for fedme ved 30.

Bekrefter norsk studie

En noe mindre, men ganske lik norsk studie kom til mange av de samme resultatene. Også her var det ungdommene med tilsvarende feil kroppsbilde som la på seg mest i voksen alder, målt i både BMI og midjemål.

Forskjellen mellom kjønnene var imidlertid ikke stor, slik som i den amerikanske undersøkelsen. Den var faktisk for liten til at forskerne si noe sikkert om den, selv om effekten syntes å være større for jenter enn for gutter.

I denne studien endte flere opp som overvektige og ikke fete, med en BMI mellom 25 og 30. Dette var en lavere vektøkning enn i USA.

Den norske studien hentet data fra den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT),  som fulgte tenåringer fra 1995-97 til de var blitt unge voksne 11 år seinere.

Usunn slanking kan føre til overvekt

Hvorfor ender de unge opp med å oppfylle sin egen feiloppfatning? En amerikansk studie fra 2012 viser at de som føler seg fete, starter med usunne slankekurer, eller sulter seg, tar avføringsmidler eller kaster opp og overspiser.

En slik adferd i tenårene fører gjerne til vektøkning i overgangen fra ungdom til voksen alder, skriver de to forskerne Angelina Sutin og Antonio Terracciano i den nye studien.

De som føler seg fete, kan også ha større problemer med å spise sunt. Andre studier har vist at de oftere er engstelige og deprimerte, og dermed trøstespiser, ifølge forskerne.

De kan også bli påvirket av diskriminerende holdninger mot overvektige og fete,  foreslår de videre. Slike holdninger kan faktisk virke like sterkt når de kommer fra den overvektige selv, skriver forskerne i studien.

Forskerne har også tidligere funnet en slik effekt av diskriminerende holdninger, men da på eldre over 50. Også andre studier bekrefter dette, ifølge fagartikkelen.

Færre, men hardere rammede gutter

Kjønnsforskjellen er også vanskelig å forklare. En annen og mindre spansk studie av sekstenåringer fra 2013 viste at det var flest jenter som feilaktig følte seg fete. Også den norske studien fra 2012 bekrefter dette.

Guttene hadde faktisk en tendens i motsatt retning. Flere gutter enn jenter følte seg normale, selv om de faktisk var fete.

Men de guttene som feilaktig trodde de var fete, var altså hardest rammet av den selvoppfyllende profetien, som den amerikanske undersøkelsen klart viser, men som den norske studien bare marginalt bekrefter.

Sutin og Terraciano foreslår at jenter kanskje er mer oppmerksomme på vekten, og raskere gjør noe med det når de merker at vekten går opp. Men de understreker at de ikke vet svaret sikkert.

Forskerne mener at studien viser hvor viktig det er å forstå alle årsakene til fedme bedre, også de psykologiske.

Foreldrene viktige

Disse forskningsresultatene viser hvor viktig det er å følge trender for kroppsbildet til ungdom når økningen i fedme skal forebygges, mener Kirsti Kvaløy.

Kvaløy er forsker ved HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin på NTNU, og en av forfatterne til den norske HUNT-studien. 

–Foreldre bør i tillegg oppfordres til å se etter om barna utvikler et usunt og feilaktig kroppsbilde, slik at de på et tidligst mulig tidspunkt kan korrigere en slik utvikling, sier Kvaløy til forskning.no.

Lenker og referanser:

Pressemelding fra Association for Psychological Science

Angelina Sutin og Antonio Terracciano: Body Weight Misperception in Adolescence and Incident Obesity in Young Adulthood, sammendrag, Psychological Science, DOI: 10.1177/0956797614566319

Koenraad Cuypers mfl, “Being Normal Weight but Feeling Overweight in Adolescence May Affect Weight Development into Young Adulthood—An 11-Year Followup: The HUNT Study, Norway,” Journal of Obesity, vol. 2012, Article ID 601872, 8 pages, 2012. doi:10.1155/2012/601872

Ignacio Jáuregui-Lobera mfl: Weight Misperception, Self-Reported Physical Fitness, Dieting and Some Psychological Variables as Risk Factors for Eating Disorders, Nutrients, November 2013, 5(11) 4486-4502, doi:  10.3390/nu5114486 (Den spanske studien som er referert i teksten)

Stice E. mfl: Naturalistic weight-reduction efforts prospectively predict growth in relative weight and onset of obesity among female adolescents, Journal of consulting and clinical psychology, desember 1999, 67(6), 967-74, sammendrag, PMID:  10596518 (Den australske studien som er referert i teksten)

Powered by Labrador CMS