Tidlig snusbruk beskytter ikke mot røyking

De som begynte å bruke snus før de fylte 16 år, hadde like stor risiko for å bli røykere som de som aldri begynte med snus.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Derimot var risikoen for å bli røyker svært lav blant de som begynte med snus etter 16-årsalderen.

– Hvorvidt snus fungerer som en inngangsport til røyking eller tvert i mot kan virke immuniserende mot røyking er et tema som har opptatt forskere, særlig etter hvert som snusbruk har blitt mer utbredt blant ungdom, sier Ingeborg Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)

Hun er en av forskerne bak en ny studie som er publisert i tidsskriftet Nicotine & Tobacco Research.

– Det som er nytt i denne studien, i forhold til det som har blitt publisert tidligere, er nettopp det med debutalderens betydning, sier Lund. 

Forskerne undersøkte en gruppe med 409 mennesker mellom 15 og 74 år. Disse hadde enten begynt med snus før sigaretter, eller de hadde bare brukt snus uten å bli røykere.

– Relativt sett var det hele 3,1 ganger større risiko for å begynne å røyke blant de som begynte å bruke snus før de var 16, sammenliknet med de som begynte å bruke snus senere, sier Lund

Dette er første gang forskere studerer hvordan snusdebutalder påvirker snusbrukernes risiko for å bli røykere.

– Vi har veldig gode data om dette i Norge, fordi vi har kartlagt både røyking og snusbruk i mange år. Det er for øvrig stort sett bare i Norge og Sverige at vi har omfattende snusbruk, og til dels i USA, tilføyer Lund.

Tunga rett i munnen

Ingeborg Lund presiserer at den nye undersøkelsen har noen begrensninger.

– Det vår studie viser er at dersom snusbruk beskytter mot senere røykeopptak, så slår denne effekten ikke inn før etter fylte 16 år. Vi sier altså ikke at det å bruke snus før 16-årsalder rekrutterer folk til å bli røykere, bare at det ikke gir noen beskyttelse mot senere røyking, understreker hun.

Det er også mulig at tidlig snusbruk kan kobles til en spesiell og kanskje mer sårbar personlighetstype. Unge mennesker som er tidlig ute med én type risikoadferd, har ofte en risikoadferd også på andre områder, forteller Lund.

– En mulig feilkilde er dessuten at snusbrukerne kan huske feil når vi spør om når de begynte å snuse. Det er kanskje ikke så lett å huske om du prøvde snus første gang når du var 15 eller 17 år, særlig ikke dersom det begynner å bli noen år siden dette hendte.

– Men denne feilkilden er ikke så alvorlig at den svekker hovedkonklusjonen vår, tilføyer hun.

Snus gir mer status enn røyk

Bruken av snus blant norske menn har økt kraftig siden 1990-tallet, og etter 2005 har snusbruken økt også blant kvinner.

Snusing var tidligere et nokså marginalt fenomen som var mer vanlig på bygda og blant idrettsungdom – som helst ikke skulle røyke – enn blant ungdommen i byene.

Etter at den skjerpede røykeloven ble innført i 2004, er det blitt lavstatus å røyke i Norge. Å bruke snus er derimot ikke uglesett på den samme måten, og snusbruk har nå blitt mer utbredt enn røyking blant yngre personer.

I 2011 viste norsk statistikk at 36 prosent av unge menn i alderen 16 til 24 år brukte snus, mens bare 20 prosent røykte. Blant kvinner mellom 16 og 24 år var det 22 prosent snusbrukere og 19 prosent røykere, mens det blant menn i alderen 25–34 år var 31 prosent snusbrukere og 30 prosent røykere.

– Den økte snusbruken henger nok blant annet sammen med at unge mennesker vet at det er mindre helseskadelig å snuse enn å røyke, forteller Lund.

– Du risikerer for eksempel ikke lungekreft eller kols. Snuserne plager heller ikke omgivelsene.

Snusprodusentene tar mer av markedet

Snusprodusentene har tatt en større del av markedet parallelt med at røykelovene er blitt skjerpet og andelen røykere har gått ned.

De har ikke anledning til å markedsføre produktene sine på vanlig måte, fordi snus er et tobakksprodukt.

Men de har likevel oppnådd økt omsetning ved å lansere en lang rekke nye produkter som for eksempel snus med smakstilsetninger, snus i bokser med fine farger og design, og ikke minst snus i små porsjonsposer istedenfor i løs vekt.

Referanse:

Lund & Scheffels: Smoking and Snus Use Onset: Exploring the Influence of Snus Debut Age for the Risk of Smoking Uptake With Cross-Sectional Survey Data, Nicotine & Tobacco Research, February 5, 2014, doi:10.1093/ntr/ntu001.

Powered by Labrador CMS