Det har lenge vært kjent blant forskere at overvektige barn har mye høyere risiko for tidlig pubertet.
Det har lenge vært kjent blant forskere at overvektige barn har mye høyere risiko for tidlig pubertet.

Forskere kan ha funnet årsaken til at overvekt fører til tidlig pubertet

Et nytt eksperiment på bananfluer gir et viktig spor til å løse gåten om tidlig pubertet.

Det har lenge vært kjent blant forskere at overvektige barn har mye høyere risiko enn andre for tidlig pubertet.

Men hvorfor? Det har ikke forskerne hatt en forklaring på.

Nå tyder en dansk studie på at kolesterol kan være nøkkelen til å forstå sammenhengen.

Studien er utført på bananfluelarver. Selv om det selvfølgelig er stor forskjell på bananfluer og mennesker, gir studien et viktig nytt spor, mener forskerne.

– Kolesterol er et fettstoff, og er man overvektig, har man mer kolesterol i fettvevet. Nettopp kolesterol er nøkkelen til tidligere kjønnsmodning for bananfluen, forteller Kim Rewitz. Han er professor ved Institut for Biologi ved Københavns Universitet og hovedforfatter av den vitenskapelige artikkelen.

Ifølge professor Jesper Givskov Sørensen, som ikke har vært involvert i arbeidet, er kolesterol-sporet interessant.

– Studien er et godt eksempel på hvordan man kan undersøke et grunnleggende system, her i bananfluen, og så si noe mer generelt, sier Sørensen. Han er professor ved Institut for Biologi ved Aarhus Universitet.

Kolesterol lurte larver til tidlig kjønnsmodning

Studien tar for seg et grunnleggende spørsmål i biologien, nemlig hva som setter i gang kjønnsmodning.

– Vi prøver å finne ut hvordan en kropp i utvikling vet at det er på tide å bli kjønnsmoden: Det er et ubesvart spørsmål, forklarer Kim Rewitz.

For å finne svar på det, gjorde forskerne et eksperiment med bananflue-larver.

De fôret larvene med mer av fettstoffet kolesterol. Det fikk dem til å bli kjønnsmodne tidligere enn normalt. Jo mer kolesterol, jo tidligere «pubertet» hos bananfluene, viste eksperimentet.

Det viste seg at bananfluer har kolesterol-sensorer. Sensorene finnes ikke bare i fettcellene (adipocytter), men også i noen spesielle celler (gliacellene) i blod/hjerne-barrieren.

– Det ser ut til å være et «kontrollpunkt-system» i fettvevet og gliacellene i hjernen. Det merker kolesterolnivået i kroppen og setter i gang kjønnsmodningen når det er høyt nok, forklarer Rewitz.

I andre forsøk ble bananfluene genmanipulert på ulike måter av forskerne. Disse forsøkene bekreftet også hypotesen om at kolesterol spiller en rolle for kjønnsmodningen.

Slik gjorde forskerne

Forskerne gjennomførte et eksperiment der de ga bananflue-larver ekstra mye kolesterol i kostholdet. De ble sammenlignet med andre larver.

– Vi kunne se at larvene på kolesteroldiett vokste raskere og gikk tidligere i «puberteten». Det viste seg at kolesterolet øker produksjonen av veksthormoner som får dyret til å vokse raskere. Og nettopp det forteller kroppen at den skal starte puberteten, sier Rewitz.

I andre eksperimenter genmanipulerte forskerne larvene slik at de kunne lagre mer kolesterol i cellene. Det bekreftet hypotesen om kolesterolets rolle for kjønnsmodningen.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Current Biology.

Usikker kobling til mennesker

Det store spørsmålet er selvfølgelig om det samme gjelder mennesker. Er nivået av kolesterol i blodet med på å sette i gang puberteten?

Det korte svaret er at vi ikke vet. Det sier seg selv at det er ganske langt mellom menneske og bananflue – og derfor kan man ikke overføre de nye resultatene direkte.

Men siden vi snakker om en fundamental biologisk prosess, er det relevant, mener forskerne.

– I bananfluer og mennesker har vi funnet den samme strukturen i pubertetssystemet. Siden dette er en prosess alle arter skal igjennom, er det mindre sannsynlig at evolusjonen har gjenoppfunnet den for flere arter, mener Kim Rewitz.

Men gåten om overvektige barn og pubertet er neppe løst, understreker forskerne.

– Nå er jeg selv «bananflue-mann» i min egen forskning og er helt enig i at det er visse prosesser vi har til felles. Men det er selvfølgelig også viktige forskjeller, forklarer Jesper Givskov Sørensen.

«En grundig studie»

Sørensen roser de nye bananflue-eksperimentene. En av styrkene er at det også er gjort forsøk med blant annet genmanipulering.

– Det er godt vitenskapelig arbeid der man bekrefter det samme på ulike måter, forklarer han.

Referanse:

Michael J. Texada mfl.: Insulin signaling couples growth and early maturation to cholesterol intake in Drosophila. Current Biology, 2023. Doi.org/10.1016/j.cub.2022.02.021

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS