Dødeligheten blant spedbarn i USA økte med 3 prosent i 2022.

Største økning i spedbarns­dødelighet i USA på over 20 år skaper bekymring

Spedbarnsdødeligheten i USA steg med 3 prosent i fjor, noe som er den største økningen på tjue år. Tallene vekker bekymring hos leger og forskere.

Spesielt spedbarnsgutter født i uke 37 eller tidligere hadde en betydelig økning i dødsraten, viser en ny rapport fra folkehelseinstituttet CDC.

CDC-rapporten, som ble publisert onsdag, viser også en større økning i to av de ledende årsakene til spedbarnsdødsfall, nemlig komplikasjoner hos mor og bakteriell hjernehinnebetennelse.

– Det er definitivt bekymringsfullt at utviklingen går i motsatt retning av hva den har gjort tidligere, sier forsker Marie Thoma ved Universitet i Maryland, som forsker på dødelighet blant mødre og spedbarn.

– Urovekkende

Eric Eichenwald, en barnelege som jobber i Philadelphia, kaller de nye tallene «urovekkende», men sier at ekspertene foreløpig bare kan spekulere i hvorfor et tall som generelt har falt i flere tiår, plutselig økte kraftig i 2022.

RS-virus- og influensainfeksjoner tok seg opp igjen i fjor høst etter to år med forholdsregler knyttet til pandemien, og fylte akuttmottakene for barn over hele landet.

– Det kan potensielt forklare noe av dette, sier Eichenwald, som leder en komité i barnelegeorganisasjonen American Academy of Pediatrics (APA) som utarbeider retningslinjer for medisinsk behandling av nyfødte.

Dårligere enn andre høyinntektsland

Spedbarnsdødelighet er et mål på hvor mange barn som dør før de fyller ett år. Fordi antall fødte barn i USA varierer fra år til år, beregner forskerne rater for å bedre kunne sammenligne dødeligheten over tid.

Spedbarnsdødeligheten i USA har vært dårligere enn i andre høyinntektsland, noe eksperter har tilskrevet fattigdom, utilstrekkelig svangerskapsomsorg og andre årsaker. Likevel har den amerikanske raten gradvis forbedret seg på grunn av medisinske fremskritt og folkehelsearbeid.

Ifølge den nye rapporten, steg raten til 5,6 spedbarnsdødsfall per 1000 levendefødte i 2022, opp fra 5,44 per 1000 året før.

Økningen kan virke liten, men det er den første betydelige stigningen i raten siden 2002, sier Danielle Ely, som er hovedforfatteren bak CDC-rapporten.

Hun sier også at forskere ikke kan fastslå om økningen i 2022 var et ettårig statistisk avvik eller begynnelsen på en mer varig trend.

Betydelig økning i fire delstater

Mer enn 30 delstater opplevde minst en liten oppgang i spedbarnsdødeligheten i 2022, mens fire delstater, Georgia, Iowa, Missouri og Texas, hadde betydelige økninger.

I antall passerte spedbarnsdødeligheten i USA 500 i 2022, 610 flere enn året før. I Texas og Georgia økte antallet med henholdsvis 251 og 116.

– Det ser ut til at noen av delstatene kan ha en større innvirkning på den nasjonale raten, sier Ely, og legger til at mindre økninger andre steder også har en effekt.

Avslutningsvis sier hun at det er vanskelig å analysere nøyaktig hvilke steder, retningslinjer eller andre faktorer som ligger bak den nasjonale oppgangen.

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS