Helsedirektoratet anbefaler å begrense barns skjermbruk.

Barn ble litt mindre kreative når de brukte nettbrett

Svenske og britiske forskere slår et slag for lek uten skjerm.

Skjermbruk hos barn er omdiskutert. Hvor mye tid er det greit at toåringen eller femåringen bruker med nettbrettet?

Forskere fra Uppsala universitet og University College London har undersøkt hva som skjer når barnehagebarn bruker nettbrett.

Funnene blir lagt fram i en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Learning, Media and Technology.

Uppsala universitet har også skrevet om funnene i en pressemelding.

Skjerm eller gammeldags lek

30 barn fra to ulike barnehager var med på studien. Det var en gruppe med toåringer og en gruppe med fire- og femåringer.

Forskerne undersøkte barnas frilek i barnehagen.

De så på hvordan barna lekte når de brukte nettbrettene og sammenlignet med hvordan de lekte når de lekte på gamlemåten med for eksempel klosser eller utkledning.

Når det gjaldt bruken av nettbrett, var forskerne opptatt av hva barna gjorde på skjermen og hvordan de kommuniserte med kameratene sine.

Mer utforskende, mindre fantasifulle

Det kunne se ut som barna levde seg mindre inn i leken når de var på skjerm.

Når de lekte med fysiske leketøy eller utkledningsklær, brukte de mer fantasi og gikk i større grad inn i ulike roller, slik barn ofte gjør når de leker.

Samtidig var barna mer utforskende når de brukte nettbrettet.

Forskerne skriver i studien at samtidig som at skjermbruk har blitt en naturlig del av veldig mange barns liv, vet ekspertene lite om hva det betyr for dem.

Viktig utvikling i alderen fire til seks år

Det er imidlertid gjort en del forskning på feltet de seneste årene. En studie ble omtalt i en artikkel av Gemini ved NTNU og publisert på forskning.no i 2019.

I denne studien fant forskerne ut at høy skjermbruk kunne hemme utviklingen hos barn. De fulgte barn fra de var fire år og fulgte dem opp ved seks- og åtteårs alder.

Věra Skalická var en av forskerne bak studien og fortalte om funnene i Gemini-artikkelen. Ett av funnene var at fireåringer som brukte skjerm mye, forstod andres følelser litt dårligere ved seks års alder.

Den viktigste følelsesutviklingen for barn skjer nettopp mellom fire og seks år, påpekte forskeren i artikkelen.

Barn bør få være regelmessig og tilstrekkelig aktive, og de bør unngå lengre perioder med passiv stillesitting, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

De fraråder skjermtid for ettåringer og anbefaler at den begrenses til en time daglig mellom to og fem års alder. Jo mindre, jo bedre, ifølge Helsedirektoratet.

Referanse:

Samuelsson, Robin., Price, Sara og Jewitt, Carey. (2022). How young children’s play is shaped through common iPad applications: a study of 2 and 4–5 year-olds. Learning, Media and Technology.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS