En gruppe svenske forskere har funnet en ny måte for å raskt kunne identifisere bakteriens art og sårbarhet for antibiotika. (Foto: Microstock)

Hurtigmetode avslører antibiotika-resistens

Svenske forskere har funnet en ny metode for hurtig analyse av bakteriers motstandsdyktighet mot antibiotika.

Infeksjoner trenger rask behandling for å stoppe spredning - særlig i kritiske tilfeller som ved en blodinfeksjon. Men bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika har gjort det vanskeligere å reagere kjapt med de rette legemidlene.

Uten nok tid til å analysere den spesifikke bakterien for motstandsdyktighet brukes istedet ofte empirisk terapi, der sannsynlig antibiotikaresistens vurderes ut fra generell resistens i populasjonen som pasienten tilhører, for eksempel den norske befolkning.

Men man kan risikere tilfeller der denne antagelsen slår feil, bakterien viser seg å være motstandsdyktig og legemiddelet ikke virker. Dermed må man gripe til mer generelle, bredspektrete antibiotika-typer – som er mindre effektive og i sin tur kan øke antibiotika-resistens.

Resistensanalyse på under fire timer

Nå har en gruppe svenske forskere fra Uppsala universitet, SciLifeLab i Stockholm og Akademiska sjukhuset i Uppsala funnet en ny måte for å raskt kunne identifisere bakteriens art og sårbarhet for antibiotika.

- Vi har utviklet en ny metode som gjør det mulig å bestemme både art og resistensmønster hos bakterier ved urinveisinfeksjoner på mindre enn fire timer. Til sammenligning trenger den nåværende resistensbestemmelsen en til to dager, sier professor Dan I. Andersson ved Uppsala universitet i en pressemelding.

Bakterievekst viser sårbarhet

Metoden benytter seg av at bakterier røper om de er resistente når de er nær antibiotika. Hvis de er resistente for den bestemte antiobiotika-typen fortsetter de å vokse som normalt, men hvis de blir påvirket slutter de å vokse. Eventuell vekst vises som en økning i antallet kopier av en spesiell DNA-sekvens.

Funnene viste at den nye metoden identifiserte rett bakterieart og resistensmønster i alle de analyserte testene.

- Vi benyttet metoden til å bestemme antibiotika-sårbarhets profil til E. coli bakterier for to medikamenter, med 100 prosent nøyaktighet i løpet av 3,5 timer, skriver forskerne i studien.

Det finnes instrumenter på markedet som kan teste sårbarhet for antibiotika på under fem timer – men da benyttes en teknikk som bare leverer 82,3 prosent nøyaktighet, tilføyer de.

Kan bruke metoden for alle bakterier

- Den nye metoden er generell og skulle i prinsippet kunne anvendes for alle typer bakterier og antibiotika, sier Anja Mezger ved SciLifeLab.

Noen modifikasjoner vil trenges for å gjøre metoden effektiv for flere typer av bakterier og infeksjoner, konkluderer forskerne – som for eksempel lenger inkubasjonstid for langsomtvoksende bakterier, og lenger dyrkingstid for langsomtvirkende antibiotika.

Håpet er at metoden i framtiden kan automatiseres for bruk i sykehus og akuttmottak.

- Klinisk anvendelse av metoden vil føre til at rett antibiotikabehandling kan startes i begynnelsen og redusere unødig antibiotikabehandling, sier Dan Andersson.

Referanse:

Anja Mezger m.fl.: A General Method to Rapidly Determine Antibiotic Susceptibility and Species in Bacterial Infections, Journal of Critical Microbiology, november 2014, sammendrag

Powered by Labrador CMS