Hvis man har blitt rammet av en alvorlig infeksjon, er det risiko for at intelligensen har tatt skade, viser ny forskning.  (Illustrasjon: Popular Science Monthly Volume 46)
Hvis man har blitt rammet av en alvorlig infeksjon, er det risiko for at intelligensen har tatt skade, viser ny forskning. (Illustrasjon: Popular Science Monthly Volume 46)

Infeksjoner kan skade IQ-en

Alvorlige infeksjoner svekker hjernen og fører til hodepine, stress og manglende energi.

Fakta

Det er ingen beviser for at små-infeksjoner som influensa, øyebetennelse, halsbetennelse eller lignende skader hjernen på lang sikt.

Sykehuskrevende infeksjoner er for eksempel:

- Hjernehinnebetennelse eller herpes i hjernen.

- Sepsis – også kalt blodforgiftning.

- Lungebetennelse og bakterielle infeksjoner kan bli så alvorlige at man må på sykehus.

Jo mer alvorlig infeksjonen er, dets større immunrespons genererer den. Jo større immunrespons, jo større er sannsynligheten for at komponenter fra immunforsvaret kan passere blod-hjerne-barrieren.

Påvirker hjernen

Et par tall fra den nye undersøkelsen:

- De personene som hadde vært i kontakt med et sykehus på grunn av en infeksjon, fikk i gjennomsnitt observert en 1,76 poeng lavere IQ-score.

- Jo flere slike infeksjoner, jo lavere var IQ-en. Personer med fem eller flere infeksjoner scoret i gjennomsnitt 9,44 poeng lavere.

- Ved infeksjon i hjernen var IQ hardest rammet.

Infeksjoner i kroppen er ikke nødvendigvis overstått når feberen er borte. Hvis infeksjonen er alvorlig, kan den føre til langvarig påvirkning av hjernen.

– Vi har undersøkt om intelligensen blir påvirket av en alvorlig infeksjon. Det gjelder ikke bare infeksjoner i hjernen, men også andre steder i kroppen, sier forsker Michael Eriksen Benrós fra Psykiatrisk Center København.

Forskerne undersøkte de som møtte opp til sesjon. De som tidligere hadde vært innlagt på sykehus for en infeksjon, hadde lavere IQ enn andre. Studien er publisert i Plos One.

Bør følge pasienter

Disse resultatene bør få konsekvenser, mener en av Danmarks ledende infeksjonsleger, Peter Leutscher, som er forskningsleder ved Regionhospitalet Randers. Det bør være nevropsykologer ved de sykehusavdelingene som behandler alvorlige infeksjoner, sier han.

– Dette viser at hjernen kan bli skadet av en infeksjon. Vi må følge opp pasientenes kognitive utvikling, også etter at de har blitt skrevet ut, sier Leutscher, som ikke har vært involvert i den nye studien.

– I USA har man allerede nevropsykologer ved infeksjonsavdelingene, fortsetter han.

Lavere IQ etter infeksjoner

Forskerne undersøkte registerdata om 190 000 unge dansker født mellom 1976 og 1994. IQ-en ble observert da de var på sesjon.

35 prosent av dem hadde blitt innlagt med en eller flere infeksjoner. Jo flere infeksjoner de hadde hatt, jo lavere var IQ-en. Infeksjoner i hjernen var ekstra alvorlig.

Hvis det var kort tid siden infeksjonen, var IQ-en lavere. Det tyder altså på at hjernen repareres.

Problemer med hodet

Det er første gang forskere dokumenterer denne koblingen, men det har lenge vært kjent at folk med infeksjoner, særlig i hjernen, ofte får problemer med hukommelse, hodepine, tretthet og stress.

Peter Leutscher og kolleger har for eksempel vist at pasienter med hjernehinnebetennelse har problemer med hodet i lang tid etter at de er erklært friske.

– En nevropsykolog fulgte utviklingen hos pasienter i tolv måneder etter at de ble langt inn med hjernehinnebetennelse. Pasientene hadde store problemer, og det var ikke viktig om det var et virus eller en bakterie som var årsak til sykdommen. De var slitne, hadde hodepine og problemer med grupper. De slet med å fungere på jobben, og mange slet med stress, sier Peter Leutscher.

Denne studien ble publisert i Ukesskrift for Læger i Danmark.

Må hjelpes tilbake på jobben

– Pasientene trenger rådgivning for å klare seg i hverdagen og komme tilbake på arbeidsmarkedet. Samtaler med en nevropsykolog kan være viktig. Dette gjelder jo mennesker i sin beste alder, og dette får konsekvenser for arbeidslivet, sier han.

Skadelig prosess

Forkerne har en teori om at reaksjonen fra immunforsvaret går ut over hjernen.

Når en infeksjon trenger inn i kroppen, sender kroppen ut signalstoffer som kalles cytokiner. De sørger for at immunforsvaret blir aktivert, men de kan også skade vanlige celler.

– Hvis infeksjonen er alvorlig, blir immunforsvaret satt i alarmberedskap. Cytokinene kan da trenge igjennom blod-hjerne-barrieren, forklarer Leutscher.

En annen mulighet er en genetisk sammenheng mellom infeksjoner og intelligens.

– Noe kan skyldes at genetiske og miljømessige faktorer har påvirket resultatene, selv om vi korrigerte for det i undersøkelsen. De som er genetisk disponert for lav IQ, kan også være sårbare for infeksjoner, sier Michael Eriksen Benrós.

– Det er behov for mer forskning på hvordan infeksjoner påvirker hjernen. I tillegg viser det hvor viktig det er å komme raskt i gang med behandling ved en infeksjon, sier han.

Referanse:

Michael Eriksen Benros mfl.: The Association between Infections and General Cognitive Ability in Young Men – A Nationwide Study. PlosOne 2015. Doi: 10.1371

Jesper Damsgaard mfl.: Ugeskrift for Læger 2014: Ambulant neuropsykologisk opfølgning af patienter indlagt med aseptisk meningitis Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS