Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Vekstskifte og tilstrekkelig organisk materiale og mikroliv i jorda reduserer problemet med Fusarium-sopp som produserer muggsoppgiftene.

Økologisk korndyrking gir mindre gift fra muggsopp

Det viser en fersk oppsummering av ulike studier.

Forskere har resultater fra 42 sammenligninger av muggsoppgifter i økologisk og konvensjonelt dyrket korn fra ulike land.

Denne kunnskapsoppsummering er basert på en rekke vitenskapelige studier.

I 24 av sammenligningene hadde økologisk korn mindre muggsoppgifter enn konvensjonelt korn, 16 sammenligninger viste ingen betydelig forskjell, men kun to hadde mer i økologisk korn.

Betydelig mer muggsoppgift i konvensjonelt korn

De undersøkte muggsoppgiftene er deoksynivalenol (DON), zearalenon (ZEA) og T-2/HT-2 toksin.

Dette er gifter som kan svekke menneskers og dyrs helse blant annet gjennom å skade tarm, immunforsvar og hormonell balanse.

Gjennomsnittlig hadde konvensjonelt korn henholdsvis 62, 110 og 180 prosent høyere konsentrasjoner av disse giftene enn økologisk korn. De undersøkte kornartene er hvete, bygg, havre og rug.

Økologisk drift i samsvar med FNs bærekraftsmål

Veksling mellom ulike vekster og tilstrekkelig organisk materiale og mangfold av mikroorganismer i jorda er viktige faktorer for å redusere problemet med Fusarium-sopp som produserer muggsoppgiftene.

Antakelig er sammenhengen at økt mikrobiologisk artsmangfold hindrer dominans av Fusarium.

Derimot ser det ut som bruk av nitrogenrik mineralgjødsel og diverse sprøytemidler mot sopp og ugress kan øke Fusarium-problemet. Redusert jordbearbeiding er også en risiko dersom jorda mangler tilstrekkelig mikroliv.

For å håndtere Fusarium-sopp og muggsoppgifter i korn, kreves en forebyggende, integrert og helhetlig jordbrukspraksis.

Økologisk korndyrking framstår som en helhetlig tilnærming for reduksjon av Fusarium-giftene, noe som er i samsvar med flere av FNs bærekraftsmål:

  • Mål 2: utrydde sult blant annet gjennom å fremme bærekraftig landbruk.
  • Mål 3: god helse og livskvalitet for alle for eksempel ved å redusere sykdom og død på grunn av farlige kjemikalier og toksiner.
  • Mål 6: sikre tilgang til rent vann for eksempel ved å unngå forurensning av ferskvannsøkosystemer med kjemikalier og materialer.
  • Mål 12: fremme ansvarlig produksjon med mindre ressurser.
  • Mål 13: stoppe klimaendringene.
  • Mål 15: ta vare på økosystemer og livet på land.

Referanse:

Aksel Bernhoft mfl.: Effect of Organic and Conventional Cereal Production Methods on Fusarium Head Blight and Mycotoxin Contamination Levels. Agronomy, 2022. Doi.org/10.3390/agronomy12040797

Powered by Labrador CMS