Slik ser en kunstner for seg den underlige planeten TOI849. Trolig er den en naken kjerne av en gassplanet.

Slik kan den skjulte kjernen i Jupiter se ut

Langt ute i verdensrommet suser en merkverdig kule, altfor nært stjerna si. Trolig er den kjernen i en gassplanet, uten gassen.

Jupiter er et gigantisk virvlende kaos av hydrogen, helium og andre gasser. Det finnes ingen fast overflate vi kunne ha landet på.

Men kommer du dypt nok ned i lagene av gass, er det sannsynlig at du ville treffe en fastere kjerne. Forskerne er imidlertid svært usikre på hva denne kjernen består av. Kanskje er den det en form for fast stoff. Eller kanskje en tjukk kokende suppe?

Nå har imidlertid et team av forskere oppdaget noe som kan gi oss en ide.

Rar planet

Rundt en sollignende stjerne, 730 lysår unna, suser en underlig kule. TOI 849, som kloden heter, er på størrelse med Neptun. Men det er noe som ikke stemmer.

Planeten er for eksempel forbløffende massiv i forhold til andre planeter. Mens størrelsen altså matcher Neptun, er massen to til tre ganger større.

Med en så stor masse, ville vi forventet at planeten hadde tiltrukket seg store mengder av hydrogen- og heliumgass da den ble dannet, sier forsker David J. Armstrong fra University of Warwick, ifølge en pressemelding.

Det er også uventet at en så massiv fast planet kretser så tett rundt stjerna si. På TOI 849 er et år unnagjort på bare 18 timer, og overflatetemperaturen ligger på over 1500 grader Celius.

Trolig en planetkjerne

Etter nøye analyser tror forskerne den beste forklaringen må være at TOI 849 er en naken gassplanet, altså kjernen i planeten – uten gass.

Det kan være flere grunner til at planeten ikke har noen gass, mener Armstrong og kollegaene hans.

Noe av gassen kan ha blitt blåst vekk av intens stråling fra stjerna, men dette kan ikke forklare hvorfor TOI 849 er naken, skriver de. Men kanskje ble gassen revet vekk i den tette dansen med stjerna? Eller i et krasj med en annen planet?

Det er også mulig at kjernen aldri fikk noen gasskappe. Kanskje skjedde noe uvanlig da planeten ble dannet, for eksempel at den slapp opp for materiale før den var ferdig.

Kan fortelle oss mer om gasskjempene

Uansett grunn, kan TOI 849 vise seg å bli et interessant objekt å undersøke nærmere.

For hvis forskernes antagelser stemmer, kan dette nettopp være en sjelden anledning til å skaffe mer kunnskap om den ellers skjulte kjernen gassplaneter som Jupiter.

Foreløpig har forskerne ingen data som viser hva TOI 849 er lagd av. Men flere observasjoner med andre teleskoper kan gi bedre svar.

Slike observasjoner kan for eksempel avsløre hva som eventuelt finnes i rester av en atmosfære på TOI 849. Og det kan igjen si noe om hvilke stoffer kjernen selv er lagd av.

Referanse:

David J. Armstrong, m. fl., A remnant planetary core in the hot-Neptune desert, Nature, juli 2020. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS