Mink er en fremmed art i Norge.  (Foto: Jan Ove Gjershaug / Norsk institutt for naturforskning / CC BY 4.0)
Mink er en fremmed art i Norge. (Foto: Jan Ove Gjershaug / Norsk institutt for naturforskning / CC BY 4.0)

Artsdatabanken vil ha innspill om fremmede arter

Mandag 11. desember kl. 12.00 åpner Artsdatabanken for innsyn i de foreløpige vurderingene av pattedyr, fugler, fisker og en rekke andre artsgrupper –  alger, amfibier og reptiler, moser, sopper, rundormer og flatormer, marine invertebrater og ikke-marine invertebrater.

Artsdatabanken har det nasjonale ansvaret for å gjennomføre økologiske risikovurderinger av fremmede arter – og for å gi ut Norsk svarteliste. En ny utgave skal lanseres den 5. juni 2018. Til sammen har 54 fageksperter fra 14 vitenskapelige fagmiljø i Norge bidratt i dette arbeidet.

– Nå ønsker vi i tillegg innspill fra alle som har utfyllende og relevant kunnskap om fremmede arter i Norge, enten de er amatørbiologer eller kommer fra profesjonelle fagmiljøer, sier Lisbeth Gederaas som er seniorrådgiver i Artsdatabanken og prosjektleder for arbeidet.

Hensikten med innsynet er å hente inn utfyllende informasjon for å øke kunnskapsgrunnlaget for vurderingene.

– For mange arter er kunnskapsgrunnlaget fortsatt mangelfullt. Vi ønsker oss derfor utfyllende informasjon, for eksempel om artsfunn som ennå ikke er gjort tilgjengelig. Dette vil bidra til å øke sikkerheten i vurderingene, sier Gederaas.

Powered by Labrador CMS