Slik kan Doggerland ha sett ut for rundt 10 000 år siden, til høyre i bilde. Etterhvert har havet steget, og deler av landområdet har blitt øyer. Nå er alt sunket i havet,

Doggerland kan ha brukt lang tid på å synke i Nordsjøen. Noen områder kan til og med ha overlevd en enorm tsunami.

Hvor mye skade gjorde Storegga-tsunamien på Nord-Europas tapte landområde Doggerland?

For 10 000 år siden så Nord-Europa ganske annerledes ut enn det gjør i dag. Isen hadde ligget som et lokk over store deler av Norge og Sverige, og lengre sør fantes det et helt, digert landområde som nå er sunket i havet.

Det kalles Doggerland, og bandt dagens Danmark og Storbritannia sammen. Det var et digert, fruktbart område. En gang i blant har det til og med blitt trukket opp levninger fra datidens Doggerland, som nå er havbunn utenfor blant annet Storbritannia og Nederland.

Doggerbanken, et stort, grunt havområde utenfor Storbritannia, har gitt navnet til dette tapte landet.

forskning.no har tidligere skrevet om et 11 000 år gamle knokler som havnet i trålen til fiskebåter. Det har sannsynligvis også levd neandertalere her, og en 250 000 år gammel steinøks har blitt trukket i land langs Nederland-kysten, ifølge Science Mag.

Men hvordan sank dette området i havet? For rundt 8150 år siden skjedde det en stor naturkatastrofe - som startet utenfor Norges vestkyst.

Det gule området på kartet viser hvor det digre Storegga-raset gikk. Raset utløste en tsunami for over 8000 år siden.

Tsunamien

Dette var Storegga-raset, et digert undersjøisk ras som utløste en tsunami som feide over Nordsjøen og mot Storbritannia.

Tsunamien hadde sannsynligvis katastrofale konsekvenser for folk som levde langs kysten på denne tiden. Et forskningsprosjekt har blant annet funnet tsunami-påvirkede jordprøver rundt 80 kilometer inn på land fra dagens kystlinje i Skottland, ifølge en ny artikkel, publisert i tidsskriftet Antiquity.

Men det er usikkert hvor mye av Doggerland som var igjen da tsunamien traff for 8150 år siden. Arkeologen Vincent Gaffney ved britiske University of Bradford har vært med på å lede arbeidet med å se hva slags landområder tsunamien kan ha påvirket, og hva slags ødeleggelser den kan ha gjort.

Og noe av Doggerland kan ha overlevd tsunamien, ifølge den nye forskningsartikkelen.

Doggerland-fjellene som ble en øy

Det store landområdet som kalles Doggerland var langt på vei borte da Storegga-tsunamien traff området, ifølge forskningsartikkelen.

Det hadde blitt oversvømt over mange hundre år på grunn av havstigning etter istiden, som virkelig satte fart for rundt 8500 år siden. Mellom 8400 og 8200 år siden kan havet ha steget med så mye som fire meter.

Men det betyr ikke at hele Doggerland var borte.

Det som i dag er Doggerbanken var en øy, kalt Dogger Island av forskerne. Det var også store områder langs kysten som fortsatt lå over havet, og en halvøy og flere øyer utenfor det sørlige Storbritannia.

Slik så altså området ut da tsunamien traff, og tsunamien kan ha oversvømt Dogger Island. Men området lengre sør kan ha vært beskyttet for de mest voldsomme ødeleggelsene. Tsunamien kan ha mistet styrke mens den skyldte over Doggerbanken.

Denne figuren viser først selve Doggerland for omtrent 10 000 år siden (a). Etter at havet begynte å stige, ble mer og mer av landet dekket av vann. Rett før tsunamien (c), var mye allerede borte, ifølge den nye artikkelen. De lysegrønne feltene på kartet viser land som nå ligger under havet.

Forskerne har undersøkt kjerneprøver fra havbunnen - områder som en gang var daler og elver i dette sørlige området av Doggerland. Kjerneprøvene fra Doggerland er også beskrevet i denne forskningsartikkelen, publisert i tidsskriftet Geosciences.

Det kan virke som om tsunamien skyldte innover de trange dalene, men mer høytliggende og skogkledte områder kan ha vært skjermet.

Hvalross, mammut og hyener var blant dyrene som levde i Doggerland.

Om det faktisk bodde folk her på dette tidspunktet er ukjent, men deler av disse landområdene kan ha vært beboelige i lang tid etter tsunamien.

Men disse dalene, fjellene og elvene er foreløpig begravet under havbunnen utenfor Storbritannia.

Referanse:

Walker, Gaffney mfl: A great wave: the Storegga tsunami and the end of Doggerland? Antiquity, 2020. DOI: 10.15184/aqy.2020.49. Sammendrag

Powered by Labrador CMS