Fingerknokkelen fra forskjellige sider. Det er et av fingerleddene som er funnet. (Foto: Ian Cartwright)

Fant 85 000 år gammel finger i Saudi-Arabia

Det kan tyde på at mennesker kom seg langt inn i Midtøsten tidligere enn forskerne har trodd.

Historien om Homo sapiens strekker seg flere hundre tusen år tilbake i tid. De tidligste funnene av knokler som kan stamme fra Homo sapiens, vår egen art, er datert til å være over 300 000 år gamle, som du kan lese mer om i denne saken.

Men så vidt vi vet, tok det lang tid før de begynte ferden ut av Afrika. De eldste Homo sapiens-funnene utenfor Afrika stammer fra Israel, og er nesten 200 000 år gamle.

Men dette blir også ofte sett på som en slags «mislykket utvandring», som du kan lese mer om i denne saken.

Det tok enda flere titusenvis av år før moderne mennesker begynte å spre seg ut i verden. Det kan ha vært en tidlig, mindre utvandring for rundt 130 000 år siden, og en senere, større som skjedde for mellom 50-70 000 år siden, ifølge en ny studie i tidsskriftet Nature Ecology & Evolution.

Fingeren

Men i den nye forskningsartikkelen beskriver forskerne et nytt funn fra Al Wusta, et ørkenområde i Saudi-Arabia. Her har det blitt funnet en finger som satt på hånden til et menneske for rundt 85 000 år siden.

Forskerne mener den skiller seg helt klart fra neandertaler-fingre.

Det kan bety at moderne mennesker hadde noen tidlige turer lengre inn i dagens Midtøsten.

Men det er uklart om dette betyr at det bodde folk der over lengre tid, eller om dette var små grupper som reiste inn i ukjente områder, ifølge forskergruppen bak artikkelen.

Utgravningsstedet i Saudi-Arabia. (Foto: Klint Janulis)

Et godt klima

Den arabiske halvøya var ganske annerledes på denne tiden. Våte perioder gjorde områdene til store gressletter og lagde midlertidige innsjøer, og når forholdene lå til rette for det, kunne mennesker vandre langt inn i dagens Arabia, mener forskerne.

Fingeren er datert med flere forskjellige teknikker, blant annet ved hjelp av U-Th-datering, som du kan lese mer om i denne saken om eldgamle hulemalerier.

Denne fingeren er det eldste Homo sapiens-fossilet utenfor Afrika og Israel til nå, og forskerne mener det er et tegn på at i hvert fall noen individer reiste lengre enn vi har trodd til nå på denne tiden.

Referanser:

Groucutt mfl: Homo sapiens in Arabia by 85,000 years ago. Nature Ecology & Evolution, 2018. DOI: 10.1038/s41559-018-0518-2. Sammendrag

Powered by Labrador CMS