Den originale, flere tusen år gamle treklubben er øverst i bildet, mens kopien er under. (Bilde: Dyer et al: Understanding blunt force trauma and violence in Neolithic Europe: the first experiments using a skin-skull-brain model and the Thames Beater © Antiquity Publications Ltd, 2017)

Dette slagvåpenet ble brukt til å knuse skaller for flere tusen år siden

Forskerne lagde en kopi av klubben og testet på hodeskaller av plast. 

Vold er en stor del av menneskelig historie, og det er kanskje ingen overraskelse at arkeologer finner spor av vold gjennom mange forskjellige historiske epoker.

Våpenet som du ser i bildet over er en treklubbe som ble funnet i elven Themsen rett ved Chelsea i England. Klubben har blitt datert til å være fra den tidlige neolittiske perioden, rundt 4000-3000 f.Kr.

Den har fått det sjarmerende navnet «Thames beater».

Spesielle bevaringsforhold har gjort at denne treklubben har overlevd i 5000-6000 år. Det er svært sjeldent at tregjenstander holder så lenge.

To britiske forskere har prøvd å teste ut hva slags skader en sånn treklubbe kan gjøre, slik at det blir lettere for dem å identifisere hva som var årsaken til skader på hodeskaller og kropper som blir funnet. En massegrav i Tyskland er et eksempel på et slikt funn, hvor 26 mennesker som døde for 7000 år siden, bærer spor etter en brutal død.

Men hvordan undersøker man hva slags skader et slikt våpen kan gi?

Kunstig hodeskalle

Forskerne har fått laget en nøyaktig kopi av treklubben, og testet den på kunstige hodeskaller.

Det er kuler laget av et fleksibelt plastmateriale, som forskerne mener er en god erstatning for en ekte hodeskalle. En annen måte å gjøre disse eksperimentene ville være å bruke døde mennesker eller dyr.

Forskerne har testet forskjellige måter å bruke klubben på, blant annet å bruke skjeftet til å slå ned med, eller begge hender for et kraftig slag, som du kan se på bildet under.

Forskerne viser hvordan klubben kunne bli brukt på to forskjellige måter. (Bilde: Dyer et al: Understanding blunt force trauma and violence in Neolithic Europe: the first experiments using a skin-skull-brain model and the Thames Beater © Antiquity Publications Ltd, 2017)

De mener selv at de har fått noen klare indikasjoner på at skader på neolittiske hodeskaller kan ha blitt forårsaket av klubber som dette.

Og den type skader er det blitt funnet mange eksempler på.

Levde med skadene

I tillegg til massegraver, som den i Tyskland, har det også blitt funnet skaller med slagskader som har grodd.

Forskerne mener denne britiske klubben er lik andre treklubber som har blitt brukt i Europa. De mener dette sannsynligvis har vært et vanlig våpen.

Hva som var bakgrunnen for all denne volden, og hva slags samfunn som eksisterte rundt omkring i Europa på denne tiden er ganske usikkert.

Til venstre kan du se den “falske hodeskallen” med en slagskade, og til høyre en ekte hodeskalle skadet av et slag. Forskerne mener at skadene de har laget med den moderne kopien av klubben, ligner på de som har blitt funnet på eldgamle hodeskaller. (Bilde: Dyer et al: Understanding blunt force trauma and violence in Neolithic Europe: the first experiments using a skin-skull-brain model and the Thames Beater © Antiquity Publications Ltd, 2017)

Referanse:

Dyer mfl: Understanding blunt force trauma and violence in Neolithic Europe: the first experiments using a skin-skull-brain model and the Thames Beater. Antiquity, desember 2017. DOI: 10.15184/aqy.2017.189. Sammendrag

Powered by Labrador CMS