Mayabyen Tikal er en svært kjent turistattraksjon i Guatemala. I grunnen der er det funnet skyhøye nivåer av kvikksølv.

Forskere tror mayaene var storforbrukere av kvikksølv

Kvikksølvet må ha vært helsefarlig for dem, ifølge ekspertene.

Maya-byene fascinerer og imponerer med mektige byggverk og avanserte oppfinnelser. For eksempel et tidlig renseanlegg for vann, som forskning.no skrev om i 2020.

Men alt var ikke bare fryd og gammen. Forskere har funnet store mengder kvikksølv i grunnen i flere av disse byene.

Kanskje gjorde det folk syke.

Maya

  • Maya er betegnelse på en sivilisasjon som eksisterte i Mesoamerika før den spanske erobringen.
  • Mayasivilisasjonen utviklet seg i et område som omfatter det som i dag er Sør-Mexico (inklusive Yucatán), Guatemala, Belize samt vestlige deler av Honduras og El Salvador.
  • Arkeologene skiller mellom tre hovedfaser i mayasivilisasjonens utvikling: førklassisk eller formativ tid (cirka 2000 fvt.–250 evt.), klassisk tid (cirka 250–900) og postklassisk tid (cirka 900–1524)

Kilde: Store norske leksikon

Gikk gjennom funn fra mange kjente maya-byer

Nylig gikk et internasjonalt forskerteam gjennom forskningen som er gjort på feltet opp gjennom årene.

I den vitenskapelige artikkelen deres, publisert i tidsskriftet Frontiers in Environmental Science, konkluderer forskerne med at forurensningen ikke er av nyere dato. Det er tvert imot mayaene selv som har stått for den, mener de.

Så, hva brukte de det til?

– Kvikksølv-forurensning i miljøet er noe vi vanligvis finner på moderne urbane steder og i industriområder, sier professor Duncan Cook i en pressemelding fra tidsskriftet. Han jobber ved Australian Catholic University. Han er en av forskerne bak den nye artikkelen.

Krukker og gammel maling avslører

– Når man oppdager kvikksølv som er begravet dypt nede i bakken i gamle Mayabyer, er det vanskelig å forklare. Helt til vi tar i betraktning arkeologien i området. Da finner vi ut at mayaene brukte kvikksølv i årtier, fortsetter Cook.

Forskerne undersøkte all kunnskapen som var samlet inn om kvikksølv-forekomsten i de ulike mayabyene. Den var ekstremt høy i kjente Tikal, som ligger i dagens Guatemala.

Forskere har ganske gode beviser for at mayaene aktivt har brukt kvikksølvet til noe. De har nemlig funnet forseglede krukker med kvikksølv i flere av maya-byene.

Andre steder har arkeologer funnet malte gjenstander der kvikksølv var en del av fargeblandingen.

Forsvant ned i bakken?

Det er naturlig dårlig tilgang på kvikksølv i store deler av maya-regionen. Derfor er forskernes hypotese at det ble utvunnet i nord og i sør og importert til byene av handelsfolk.

Flytende kvikksølv har også blitt brukt i andre kulturer. De gamle grekerne brukte det, ifølge snl.no – og i 2015 skrev forskning.no om et funn av kvikksølv under en pyramide i Mexico.

Forfatterne tror at ettersom mayaene brukte kvikksølv støtt og stadig, så lakk det ned i grunnen over tid.

Trolig en helsefare

Alt kvikksølvet må ha vært helseskadelig, tror forskerne bak den nye studien. De peker på skader på sentralnervesystemet, nyrer og lever, nedsatt syn og mentale helseproblemer som noen mulige konsekvenser.

Og mayaene er heller ikke kjent for å alltid ta vare på helsen sin – inkludert dem som hadde makt og status.

I 2021 skrev forskning.no om en maya-diplomat som døde før fylte 50. Da hadde han allerede leddgikt, tannkjøttsykdom og idrettsskade.

Referanse:

Cook, Duncan E., m. fl. (2022). Environmental legacy of pre-Columbian Maya mercury. Frontiers in Environmental Science.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS