Litt flere kvinner som har slitt seg gjennom lange utdanninger, opplevde seksuell trakassering enn kvinner uten høyere utdanning.

1 av 3 kvinner har opplevd seksuell trakassering på jobben

Hver tredje kvinne har opplevd å bli seksuelt trakassert på sin nåværende eller tidligere arbeidsplass, viser forskning fra Island.

Kvinnene svarte i studien på om de hadde opplevd seksuell trakassering på arbeidsplassen noen gang løpet av livet.

Flertallet av kvinnene som opplevde dette på sin nåværende arbeidsplass, var mellom 18 og 24 år gamle, single og jobbet turnus. Studien er også omtalt i Tidsskriftet.

34 prosent av kvinnene med høyere utdanning oppga at de har blitt seksuelt trakassert på sin tidligere eller nåværende arbeidsplass.

Det samme gjaldt 32 prosent av alle kvinnene med fullført grunnskole og/eller videregående skole.

Deltakerne i studien var kvinner i alderen 18 til 69 år. Alle kvinnene snakket islandsk og hadde registrert adresse på Island eller islandsk telefonnummer.

Om studien

Flesteparten av kvinnene som opplevde trakassering på sin nåværende arbeidsplass, var mellom 18 og 24 år gamle, single og jobbet turnus.

Deltakerne i studien var kvinner i alderen 18 til 69 år. Alle kvinnene snakket islandsk og hadde registrert adresse på Island eller islandsk telefonnummer.

– I Norge finner man kanskje liknende mønster

Seniorforsker i Fafo Mona Bråten sier at hun tror tallene som viser at en av tre kvinner har opplevd seksuell trakassering på arbeidsplassen, også kan gjelde for Norge.

– Hvis det hadde blitt gjort en tilsvarende undersøkelse i Norge, hadde forskere kanskje funnet liknende mønstre, tror Bråten.

Det er aldri blitt gjort en helt lik undersøkelse i Norge. Noe av det nærmeste vi kommer, er Levekårsundersøkelsen gjort av SSB.

I 2019 oppga fire prosent av deltakerne, både menn og kvinner mellom 18 og 66 år, at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller mer. Dette er en oppgang på ett prosentpoeng fra 2009.

– Undersøkelsen fra Island gir et oversiktsbilde over hele arbeidsmarkedet med den kvinnelige befolkningen. Forskerne har gjort en grundig kartlegging, og funnene virker robuste, sier Bråten.

Mona Bråten i Fafo synes funnene i studien virker robuste.

Et sammensatt problem

I studien er det ikke noen påstand om hvorfor det er så mange kvinner som har opplevd seksuell trakassering.

– Det er nok et sammensatt problem og kan variere for ulike arbeidsplasser og sektorer. Vi har sammenfattet risikofaktorer fra ulike undersøkelser og funnet faktorer som øker risikoen for å bli utsatt for seksuell trakassering på jobben, sier Bråten.

Faktorene hun prater om er:

  • Kvinner
  • Arbeidstakere under 35 år
  • Jobber tett på kunden/brukere
  • Asymmetriske maktrelasjoner
  • Midlertidig tilknytning (uten fast ansettelse)
  • A-typisk arbeidstid
  • Arbeidsmiljø (normer/holdninger som aksepterer at seksuell trakassering skjer)

Selvsagt ønsker ingen at seksuell trakassering skal foregå på deres arbeidsplass. Hva kan man selv gjøre som arbeidstaker eller arbeidsgiver for å forebygge seksuell trakassering?

– Det aller viktigste er at man jobber forebyggende, har gode rutiner for varsling og håndtering av saker. Man er avhengig av å være åpen om problemer flere opplever, for eksempel seksuell trakassering fra kunder eller gjester, og se seksuell trakassering som en utfordring som angår arbeidsmiljøet. Det beste man kan gjøre, er derfor å jobbe systematisk med gode rutiner og tiltak, sier Bråten.

Seksuelle minoriteter mer trakassert

Steffen Torp er professor ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han sier til Tidsskriftet at studien bør motivere noen til å gjøre en liknende studie i Norge. Han synes man bør undersøke hva slags trakassering og overgrep det er snakk om og hvem som har gjort det.

I undersøkelsen kom det nemlig frem at ikke-heterofile kvinner oftere ble seksuelt trakassert enn heterofile kvinner.

– Det er særlig interessant at kvinner med høy utdanning og inntekt er mer utsatt for seksuell trakassering enn andre, og det er bekymringsfullt at seksuelle minoriteter er særlig utsatt, sier Torp til Tidsskriftet.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS