Det er en sammenheng mellom yrker med tunge løft og korsryggsmerter. Men betyr det at det er de tunge løftene som er problemet? Eller er det andre faktorer som spiller inn?

Forsker: Tunge løft alene forårsaker ikke ryggsmerter

Sammenhengen mellom smerter i korsryggen og tunge løft er ikke så sterk som man tidligere har trodd. – Det er mange andre faktorer som spiller inn, sier forskeren som står bak den nye studien.

Tunge løft forårsaker ryggsmerter. Det har vært antakelsen lenge, mange har fått høre at de bør unngå tunge løft.

Men i en ny studie i tidssskriftet Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy konkluderer forskere med at sammenhengen mellom ryggsmerter og tunge løft kan være svakere enn antatt.

– Forskningslitteraturen tyder på at hvis du allerede har vondt i ryggen, vil ytterligere belastning øke smerten. Men hvis du ikke har det, kan du belaste ryggen uten at det nødvendigvis fører til ryggsmerter, forklarer Morten Høgh, førsteamanuensis ved Institutt for medisin og helseteknologi ved danske Aalborg Universitet. Han er en av forskerne bak den nye studien.

Sammen med tre nederlandske kolleger har han gått gjennom vitenskapelige artikler om ryggsmerter.

De fant ut at tunge løft i seg selv ikke er knyttet til mer ryggsmerter.

– Med disse resultatene kan vi avkrefte at løfting generelt øker risikoen for ryggsmerter, sier Høgh.

Dette gjorde forskerne

De tre forskerne gjennomgikk forskning fra 2010 til mai 2021 i databasen PubMed. Den inneholder et stort antall vitenskapelige artikler, særlig fra den medisinske verden, og dermed også studier om korsryggsmerter.

Claus Vinther forteller at studien er grundig og at forskerne har brukt den anerkjente Bradford-Hill-kriteriemetoden for å evaluere litteraturen.

Jan Hartvigsen kunne ønske seg flere moderne statistiske analyser av problemstillingen, i tillegg til Bradford-Hill-kriteriene, for å være mer sikker på om det er en årsakssammenheng eller ikke.

Livsstil er vel så viktig

Hva som påvirker oss når det gjelder ryggsmerter, varierer veldig. Derfor må vi se på både typen av arbeid og ulike ting rundt arbeidet.

Det kan for eksempel være at man må endre arbeidsoppgavene sine for å unngå de bevegelsene som fører til smerter, eller få råd fra fysioterapeuter om øvelser for å lindre smertene og samarbeide med arbeidsplassen for å se hva som fungerer best for den enkelte, fortsetter Morten Høgh.

– Det avgjørende er å utfordre ideen om at ryggsmerter skyldes én enkelt ting. Neste skritt er å utforske hvilke muligheter man har for å støtte den ansatte, sier han.

– På den måten kan alle, fra barnehagelærere til mekanikere og servicearbeidere, få større sjanse til å bli i jobben så lenge som mulig.

Claus Vinther Nielsen, overlege og professor i klinisk sosialmedisin og rehabilitering ved Aarhus Universitet og Region Midtjylland, er enig i at det ikke er noen klar sammenheng mellom tunge løft og ryggsmerter.

– Tilstanden er kompleks. Den må håndteres individuelt og tilpasses hverdagen og arbeidsplassen, både fysisk, psykisk og sosialt, sier han.

Nielsen understreker at man ikke kan avskrive løft og belastning som medvirkende faktorer, men at andre faktorer kan være vel så viktige.

– For den enkelte kan det være nødvendig å opprettholde fokuset på vridninger og løft, samtidig som man øker fokuset på andre faktorer som for eksempel arbeidsorganisering, sier han.

Fem fakta om ryggsmerter

  1. 80 prosent av alle dansker vil oppleve ryggsmerter på et eller annet tidspunkt i livet.
  2. Ekspertene vet nå at jo mer passiv du er på grunn av ryggsmerter, desto lengre tid tar det før du blir frisk.
  3. Den siste Sygdomsbyrde-rapporten viser at det er 4154 flere personer med nyinnvilget uføretrygd mellom 16 og 64 år sammenlignet med personer uten korsryggsmerter. Dette tilsvarer 38,1 prosent.
  4. Korsryggsmerter koster helsevesenet 7132 millioner danske kroner i ekstra kostnader til behandling, pleie og medisiner.
  5. Korsryggsmerter koster samfunnet i overkant av 21 milliarder danske kroner i ekstra kostnader for tapt produksjon hvert år.

Kilder: Rigshospitalet, Sundhed.dk, Sygdomsbyrden i Danmark (Sundhedsstyrelsen, 2022)

Advarer mot forenkling

Jan Hartvigsen, som er professor ved Syddansk Universitet, er enig i at det er en rekke faktorer som avgjør om man blir rammet av ryggsmerter:

– De med mange løft og tungt fysisk arbeid har ofte lavere utdanning, liten innflytelse over arbeidet og en mindre sunn livsstil, noe som i seg selv er risikofaktorer for ryggsmerter, sier han.

– Hvis det hadde vært så enkelt som å redusere antall løft, ville vi allerede ha løst problemet. Det har vi gjort i mange år uten særlig effekt, sier Hartvigsen.

Han understreker imidlertid at det er en «forenkling» å avvise årsakssammenhengen mellom løft og ryggproblemer på gruppenivå.

– Man kan ikke si at det bare er løfting som gir ryggsmerter. Men jeg tror heller ikke at man kan konkludere med det motsatte, basert på studien, sier han.

– Personer i yrker med mye løfting har høyest risiko for langvarige ryggsmerter og sykdom. Dette er godt dokumentert, sier Hartvigsen.

Forsker brukte kadaver for å bevise ryggbelastning

En av de mest berømte (eller rettere sagt beryktede) studiene av ryggbelastninger er fra 1975, da legen Alf Nachemson brukte et kadaver for å vise hvordan ulike arbeidsstillinger belaster mellomvirvelskivene (bruskskivene mellom ryggvirvlene våre).

Dette har blitt feiltolket som bevis for at belastning av ryggsøylen er en direkte kilde til smerte. Nachemson har selv har forklart at forskningen hans ikke kan brukes til det.

I et intervju med tidsskriftet The Back Letter uttaler legen

– Jeg visste ikke hva årsaken til ryggsmerter var da, og jeg vet det ikke nå.

Studie: Nachemson, 1975, august, rheumatol rehabil

Arbeidsplassene tenke bredere

Selv om mye om årsakene til ryggsmerter fortsatt er ukjent, mener forskerne bak studien at det finnes nok kunnskap til å oppfordre arbeidsplassene til å se annerledes på de ansattes behov og muligheter for å håndtere ryggsmerter.

– Det kan hjelpe noen, men på gruppenivå vil ikke ergonomiske råd og kunnskap om løfteteknikk endre hvor mange som lider av ryggsmerter, sier Morten Høgh.

Han anbefaler i stedet at arbeidsplasser, arbeidsmiljøorganisasjoner og behandlere ser på mange andre faktorer enn tunge løft som potensielle årsaker til ryggsmerter hos sine ansatte.

– Nå håper vi at studien vår kan være et utgangspunkt for å gjøre det lettere for folk å bli værende på arbeidsplassen.

Referanse:

L.J.E. de Bruin mfl.: Insufficient Evidence for Load as the Primary Cause of Nonspecific (Chronic) Low Back Pain. A Scoping Review. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2024.  (Sammendrag) DOI: 10.2519/jospt.2024.11314

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS