Kanskje er det så få kvinnelige ledere fordi de ikke tror like mye på hell i jobbsøking som menn gjør, spekulerer forsker. (Foto: Colourbox)

Unge kvinner tror mindre på flaks i karrieren

Tro på personlig hell har betydning for om man er motivert for å kjempe seg til topps, viser forskning.

Toppkarakterer og yrkeserfaring er sjelden nok hvis du vil til topps på karrierestigen.

– Det handler også om å ha det riktige nettverket. Og det handler om flaks, for eksempel å være på riktig sted på det riktige tidspunktet, sier Christina Lundsgaard Ottsen, som er førsteamanuensis ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

Men kvinnelige studenter har mye mindre tro enn menn på at flaks kan hjelpe dem med å komme til topps, viser en ny studie publisert i tidsskriftet Gender in Management.

Gjør avslag lettere

Ottsen har sammenlignet svar på spørreskjemaer fra to grupper studenter: fra Danmark og fra Qatar.

I begge land svarer langt flere menn enn kvinner at sjansen for å få en lederstilling er avhengig av «om jeg er heldig nok til å være på riktig sted til riktig tid».

Det kan forklare at langt flere menn enn kvinner får lederstillinger, også i Danmark som formelt sett er et likestilt land, mener Ottsen.

– Hvis menn tror flaks spiller en rolle, har de en unnskyldning om de får et avslag. Da er det større sjanse for at de tør prøve igjen.

Flaks motiverer

Kvinnene vil kanskje heller bebreide seg selv når de møter motstand.

– Hvis de tror at et avslag utelukkende skyldes kompetanse, har de bare seg selv å skylde på, sier Ottsen.

Dette bekreftes av andre studier: tiltro til egen flaks påvirker motivasjonen din.

Flaks er en ny faktor i kjønnsforskningen

Christina Lundsgaard Ottsen er den første forskeren som undersøker forskjeller i forventninger til flaks i arbeidslivet.

Førsteamanuensis Florence Villeseche ved Copenhagen Business School forsker på kjønnsforskjeller på arbeidsmarkedet. Hun mener Ottsens studie reiser mange spørsmål til fremtidig forskning.

– Studien handler om hva unge mennesker forventer vil være viktig for karrierene deres. Den handler ikke om hva som faktisk vil skje. Funnet peker på et nytt aspekt i kjønnsforskningen, sier Villeseche.

I framtiden kan forskere følge kvinner og menn over tid, for å undersøke:

  • Om studentenes forventninger holder stikk.
  • Om graden av tiltro til egen flaks påvirker ambisjonsnivået og karrierevalget.
  • Om graden av tiltro til eget flaks virkelig har betydning for om man blir leder.

Kvinner i Qatar tror mindre på nettverk

Christina Lundsgaard Ottsens studie gir også et bilde av hvordan situasjonen i ulike land påvirker kvinners forventninger til sin karriere.

I Qatar, som er et kjønnsdelt muslimsk samfunn, svarte både menn og kvinner at evner er avgjørende for hvem som kommer seg til topps. Men mennene hadde større tiltro til at nettverk kunne bidra.

– Det er ikke så rart, for i land med formelle kjønnsskiller har mennene mye bedre adgang til nettverk, sier Ottsen.

Nettverk og flaks henger sammen

I Danmark forventer både kvinnelige og mannlige studenter at nettverk vil få betydning for karrieren deres.

Derfor er det rart at de ikke tror at flaks vil spille en like stor rolle:

– Troen på nettverk henger sammen med troen på flaks. For når du har adgang til nettverk, har du også sjansen til å møte den riktige personen på det rette tidspunktet. Men det krever selvfølgelig at den du møter, kan se potensialet ditt, sier Ottsen.

Og her er det forskjeller: Menn blir i høyere grad enn kvinner målt ut fra sitt potensial. Kvinner blir vurdert ut fra nåværende kompetanse.

Behandles ulikt

Denne ofte ubevisste forskjellsbehandlingen kan forklare hvorfor kvinner legger mer vekt på kompetanse enn flaks når de skal vurdere hva som avgjør om de får en lederstilling, mener Ottsen.

Hun viser til forskning der forsøkspersoner ble bedt om å vurdere hvor egnet mannlige og kvinnelige søkere er til en jobb ut fra deres tidligere erfaring.

De la mest vekt på kompetanse og erfaringer når de vurderte kvinnelige arbeidssøkere. Hos mennene la de mer vekt på potensial.

Kanskje er det derfor kvinner tror mindre på flaks, spekulerer Ottsen.

– Og det vil sannsynligvis påvirke karriereambisjonene deres i negativ retning, men det må framtidig forskning vise, avslutter hun.

Referanse:

C.L. Ottsen: «Lucky to reach the top? : Gendered perspectives on leadership acquisition across Qatar and Denmark», Gender in Management: An International Journal 2019. Doi: 10.1108/GM-11-2017-0158 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Mer om studien

Christina Lundsgaard Ottsens studie er basert på svar fra:

115 universitetsstudenter fra Qatar, 55 kvinner og 60 menn.

121 studenter på danske universiteter. 70 var kvinner og 51 var menn.

Alle studentene vurderte – ut fra en skala – hvor enig eller uenig de var i en rekke utsagn, blant annet:

«Om jeg blir leder er mest avhengig av evnene mine.»

«Selv om jeg kanskje har gode evner, får jeg ikke lederansvar uten å appellere til de som har makten.»

«Om jeg blir leder, er avhengig av om jeg er heldig nok til å være på det riktige stedet på det riktige tidspunktet.»

Powered by Labrador CMS