Å jobbe nattskift på sykehus kan tære på helsa. (Foto: Tore Meek/NTB scanpix)

Nattarbeid øker risikoen for flere typer kreft hos kvinner

Sykepleiere er særlig utsatte.

Denne studien er trukket tilbake

Studien som vi omtaler i denne artikkelen, er trukket tilbake på grunn av feil i forskningen. Les mer om tilbaketrekningen her hos tidsskriftet Cancer, Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Å jobbe om natta øker risikoen for brystkreft, hudkreft og flere typer kreft i fordøyelsessystemet.

Det viser en stor samlestudie fra fire verdensdeler. Nesten fire millioner kvinner i Europa – også fra Norge, Nord-Amerika, Australia og Asia er med. Av disse hadde mer enn 100 000 personer 11 ulike typer kreft.

Kinesiske forskere har tatt for seg 61 engelskspråklige artikler fram til 2016 og regnet på resultatene. Den samlede effekten er klar.

De fleste studiene av det langvarige nattarbeidets virkning handler om brystkreft, som er den kreftformen som rammer flest kvinner.

Men bare nattarbeidende kvinner i Europa og Nord-Amerika har økt risiko for brystkreft. Det overrasket forskerne, som ikke har noe godt svar på hvorfor det er slik.

Å forstyrre døgnrytmen over tid øker dessuten risikoen for både hudkreft og kreft i fordøyelsessystemet, som tarmkreft og blærekreft. Det gjelder også kvinner i Asia og Australia.

Blir farligere med årene

Mest øker nattarbeid faren for hudkreft, med 41 prosent sammenlignet med dem som ikke jobber natt.

Risikoen for brystkreft øker med 32 prosent. Og det blir verre jo lenger du jobber på tider der du egentlig bør sove. For hvert femte år med nattarbeid, øker risikoen for brystkreft med mer enn 3 prosent. Men her er tallgrunnlaget lite og resultatene dermed noe mer usikre.

Forskerne har studert krefttypene knyttet til fordøyelsessystemet samlet, så de kjenner ikke til den spesifikke risikoen for kreft i for eksempel endetarmen eller spiserøret. Samlet øker nattarbeidet risikoen for kreft i denne delen av kroppen med 18 prosent.

Langt fra alle studiene gir svar på hvor ofte kvinnene jobber natt. Det varierer også hvilke andre mulige forklaringer de tar høyde for, men forskerne oppsummerer kvaliteten på studiene som generelt god.

Metastudien sier ikke noe om hvor stor fare kvinnene har for å få kreft. En svensk studie fant derimot at mens risikoen for brystkreft var 2 prosent for kvinner med normale arbeidstider, var risikoen 3,5 prosent ved langvarig nattarbeid.

Verst for sykepleiere

Noen av studiene ser nærmere på yrkesgrupper som flyvertinner og tekstilarbeidere. 17 av studiene handler om sykepleiere.

Sykepleiere på nattevakt ser ut til å være enda mer utsatt for brystkreft enn den gjennomsnittlige nattarbeideren. Hos denne yrkesgruppa gir nattskiftet hele 58 prosent økt risiko. I tillegg har de økt risiko for lungekreft.

Kanskje kan det ha noe med hvor hardt arbeid de gjør om natta, undrer forskerne. Men det kan også skyldes at de som helsepersonell oftere får sjekket om de har kreft, vedgår de.

De anbefaler alle kvinner som jobber nattskift over lang tid å jevnlig undersøke om de har kreft, særlig brystkreft.

Andre studier tyder på at det er flere ulemper med nattarbeidet. Foruten trøtthet og dårligere konsentrasjon kan det også øke risikoen for hjerte- og karsykdommer, overvekt og diabetes type 2.

Referanse:

Xia Yuan mfl: Night Shift Work Increases the Risks of Multiple Primary Cancers in Women: A Systematic Review and Meta-analysis of 61 Articles. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, vol. 27, nr. 1, januar 2018. DOI: 10.1158/1055-9965. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS